Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Aktualizované : 26/04/2017

Ohlasovanie prítomnosti počas krátkodobého pobytu (<3 mesiace) – Slovensko

Výber štátu

Spoločné práva vo všetkých členských štátoch EÚ


* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

EU citizens and their family members must / do not need to report their presence after arrival.

You must report your presence within ................ of arrival.

To report your presence you should go to ................

 

Získať hlavné informácie o tejto téme
Ohlasovanie prítomnosti počas krátkodobého pobytu (<3 mesiace)
Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?
Obráťte sa na orgány štátnej správy
Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
Pomoc a poradenstvo