Navigacijski put

Podijeli na 
	Podijeli na Facebook
  
	Podijeli na Twitteru
  
	Podijeli na google+
  
	Podijeli na linkedIn
  
    Adresa e-pošte

Dokumenti i formalnosti

Ažurirano : 18/02/2014

living-abroad

Prijava kratkotrajnog boravka (manje od tri mjeseca)

U nekim državama članicama vrijedi obveza prijave nadležnim tijelima (obično u općini ili lokalnoj policijskoj upravi) u razumnom roku od dolaska. Neispunjivanje te obveze može biti kažnjivo, npr. novčanom kaznom.

Prije odlaska u drugu državu potrebno je provjeriti postoji li rok unutar kojega morate obaviti prijavu nacionalnim nadležnim tijelima i koji se uvjeti primjenjuju u tom slučaju.

Državljanima države članice za prijavu je dovoljna osobna iskaznica ili putovnica. Članovi njihove obitelji koji su državljani treće zemlje moraju predočiti putovnicu. Postupak prijave u pravilu se ne naplaćuje. Odsjedate li u hotelu, obično je dovoljno ispuniti za to namijenjen obrazac, a hotel će se pobrinuti za ostalo.

Neprijavljivanje dolaska nije samo po sebi dovoljan razlog za protjerivanje, ali je u nekim državama članicama EU-a kažnjivo novčanom kaznom.

Primjer

Ako ste na godišnjem odmoru, prijava boravišta obvezna je samo u slučaju boravka dužeg od tri mjeseca.

Hans je Austrijanac i svakog ljeta godišnji odmor provodi na talijanskoj obali. Prošlog je ljeta boravio dva mjeseca u Italiji u vlastitom stanu. Po dolasku je obavio prijavu, ali su talijanska nadležna tijela zatražila da prijavi i boravište u općini te da dostavi dokaze o tome da ima dovoljno sredstava za vlastito uzdržavanje u Italiji.

Međutim Hans ima pravo boraviti u Italiji tri mjeseca za što je od dokumenata obvezan predočiti samo osobnu iskaznicu. U slučaju takvog kratkotrajnog boravka talijanska nadležna tijela mogu zahtijevati da prijavi svoj dolazak, ali ne i boravište.

I dalje trebate pomoć?

I dalje trebate pomoć?

Niste pronašli informacije koje tražite? Imate problem koji želite riješiti?

Savjetujte se o pravima u EU-u

Riješite problem s tijelom javne uprave