Sökväg

Uppdaterat : 25/04/2014

Anmäla närvaro vid vistelser upp till tre månader – Finland

Välj land

Välj land

Rättigheter som gäller i alla EU-länder


* Myndigheterna har ännu inte lämnat några uppgifter

Reporting presence for short stays

En unionsmedborgare får vistas i Finland i högst tre månader utan att registrera sin uppehållsrätt om han eller hon har ett giltigt identitetskort eller pass och inte anses äventyra allmän ordning eller allmän säkerhet.

Om en unionsmedborgare ska vistas längre än tre månader i Finland måste han eller hon registrera sin uppehållsrätt hos hemortens polisinrättning inom tre månader efter inresedagen.

En unionsmedborgares familjemedlem som själv inte är unionsmedborgare kan ansöka om ett uppehållskort för unionsmedborgares familjemedlem. Uppehållskort ska ansökas inom tre månader efter inresa i landet.

Offentliga samråd
Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?
Fråga myndigheterna
Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
Få hjälp och råd