Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Ajakohastatud : 31/07/2017

Lühiajalisest (<3 kuud) riigis viibimisest teatamine – Eesti

Valige riik

Ühised õigused kõigis ELi liikmesriikides


* Riigiasutused ei ole veel teavet esitanud

Euroopa Liidu, Euroopa Liidu Majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi Konföderatsiooni kodanikul (edaspidi EL kodanik) on õigus Eestis viibida kehtiva reisidokumendi või isikutunnistuse alusel kuni 3 kuud elamisõigust registreerimata. EL kodaniku pereliikmel on õigus Eestis viibida kuni 3 kuud koos EL kodanikuga ning pereliikmel peab olema kehtiv reisidokument ja viisa.

Pärast 3 kuu möödumist tuleb EL kodanikul ja pereliikmel elamisõiguse saamiseks registreerida enda elukoht rahvastikuregistris. Elukohateadet saab esitadakohalikus omavalitsuses rahvastikuregistri töötaja juures või >riigiportaalis rahvastikuregistri e-teenuseid kasutadesEnglish.

Elamisloa taotlemisel võetakse sõrmejälgi üle 6 aasta vanustelt dokumenditaotlejatelt. Sõrmejäljekujutiste andmiseks peab taotleja isiklikult tulema prefektuuri klienditeenindusse või Eesti Vabariigi välisesindusse, kus saate ka kogu info vajalike dokumentide kohta. Sõrmejälgi ei võeta, kui:

  • isik on alla 6-aastane
  • sõrmejälgede andmisest reisidokumendi, elamisloa/elamisõiguse või elamisloakaardi taotlemisel on möödunud vähem kui 2 aastat
  • kui isikul on eelnevalt tuvastatud sõrmejälgede andmise püsiv võimatus. 

Elamisluba võib olla tähtajaline (kehtivusajaga kuni 5 aastat) või pikaajaline.

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?
Küsige riiklikelt haldusasutustelt
Vajate nõuandeteenistuse abi?
Saage abi ja nõuandeid