Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 30/01/2015

Lühiajalisest (<3 kuud) riigis viibimisest teatamine – Eesti

Valige riik

Valige riik

Ühised õigused kõigis ELi liikmesriikides


* Riigiasutused ei ole veel teavet esitanud

Valige riik

Euroopa Liidu, Euroopa Liidu Majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi Konföderatsiooni kodanikul (edaspidi EL kodanik) on õigus Eestis viibida kehtiva reisidokumendi või isikutunnistuse alusel kuni 3 kuud elamisõigust registreerimata. EL kodaniku pereliikmel on õigus Eestis viibida kuni 3 kuud koos EL kodanikuga ning pereliikmel peab olema kehtiv reisidokument ja viisa.

 

Pärast 3 kuu möödumist tuleb EL kodanikul ja pereliikmel elamisõiguse saamiseks registreerida enda elukoht rahvastikuregistris. Elukohateadet saab esitadakohalikus omavalitsuses rahvastikuregistri töötaja juures või >riigiportaalis rahvastikuregistri e-teenuseid kasutades English .

 

Elamisloa taotlemisel võetakse sõrmejälgi üle 6 aasta vanustelt dokumenditaotlejatelt. Sõrmejäljekujutiste andmiseks peab taotleja isiklikult tulema prefektuuri klienditeenindusse või Eesti Vabariigi välisesindusse, kus saate ka kogu info vajalike dokumentide kohta. Sõrmejälgi ei võeta, kui:

  • isik on alla 6-aastane
  • sõrmejälgede andmisest reisidokumendi, elamisloa/elamisõiguse või elamisloakaardi taotlemisel on möödunud vähem kui 2 aastat
  • kui isikul on eelnevalt tuvastatud sõrmejälgede andmise püsiv võimatus. 

Elamisluba võib olla tähtajaline (kehtivusajaga kuni 5 aastat) või pikaajaline.

 

Abi ja nõuanded

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Küsige nõu oma õiguste kohta ELis / Lahendage probleemid riigiasutusega