Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Ajakohastatud : 26/04/2017

Lühiajalisest (<3 kuud) riigis viibimisest teatamine – Eesti

Valige riik

Ühised õigused kõigis ELi liikmesriikides


* Riigiasutused ei ole veel teavet esitanud

Valige riik

Ühised õigused kõigis ELi liikmesriikides

 • Leedu *
 • Liechtenstein *
 • Luksemburg *
 • Läti *
 • Madalmaad *
 • Malta *
 • Norra *
 • Poola *
 • Portugal *
 • Prantsusmaa *
 • Rootsi *
 • Rumeenia *
 • Saksamaa *
 • Slovakkia *
 • Sloveenia *
 • Soome *
 • Taani *
 • Tšehhi Vabariik *
 • Ungari *
 • Ühendkuningriik *

* Riigiasutused ei ole veel teavet esitanud

Euroopa Liidu, Euroopa Liidu Majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi Konföderatsiooni kodanikul (edaspidi EL kodanik) on õigus Eestis viibida kehtiva reisidokumendi või isikutunnistuse alusel kuni 3 kuud elamisõigust registreerimata. EL kodaniku pereliikmel on õigus Eestis viibida kuni 3 kuud koos EL kodanikuga ning pereliikmel peab olema kehtiv reisidokument ja viisa.

 

Pärast 3 kuu möödumist tuleb EL kodanikul ja pereliikmel elamisõiguse saamiseks registreerida enda elukoht rahvastikuregistris. Elukohateadet saab esitadakohalikus omavalitsuses rahvastikuregistri töötaja juures või >riigiportaalis rahvastikuregistri e-teenuseid kasutadesEnglish.

 

Elamisloa taotlemisel võetakse sõrmejälgi üle 6 aasta vanustelt dokumenditaotlejatelt. Sõrmejäljekujutiste andmiseks peab taotleja isiklikult tulema prefektuuri klienditeenindusse või Eesti Vabariigi välisesindusse, kus saate ka kogu info vajalike dokumentide kohta. Sõrmejälgi ei võeta, kui:

 • isik on alla 6-aastane
 • sõrmejälgede andmisest reisidokumendi, elamisloa/elamisõiguse või elamisloakaardi taotlemisel on möödunud vähem kui 2 aastat
 • kui isikul on eelnevalt tuvastatud sõrmejälgede andmise püsiv võimatus. 

Elamisluba võib olla tähtajaline (kehtivusajaga kuni 5 aastat) või pikaajaline.

 

Avalikud arutelud
  Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?
  Küsige riiklikelt haldusasutustelt
  Vajate nõuandeteenistuse abi?
  Saage abi ja nõuandeid