Cesta

Přidej na 
	Přidej na Facebook 
  
	Přidej na Twitter
  
	Přidej na google+
  
	Přidej na linkedIn

Doklady a administrativní formality – Česká republika

Aktualizováno : 20/03/2014

Ohlášení přítomnosti na území u krátkodobých pobytů (kratších než 3 měsíce)

Česká republika

Reporting presence for short stays

Občané EU a jejich rodinní příslušníci musí hlásit na Policii České republiky místo pobytu po vstupu, bude-li předpokládaný pobyt delší 30dnů.

Tato povinnost se rovněž vztahuje na rodinného příslušníka občana Evropské unie, pokud tento občan pobývá na území České republiky.

Povinnost ohlásit místo pobytu na Policii České republiky  se nevztahuje na cizince, který tuto povinnost splnil u ubytovatele.

Chcete-li ohlásit místo pobytu, měli byste jít na pracoviště odboru cizinecké policie krajského ředitelství Policie České republiky (pokud se jedná o ubytování v soukromí). Pokud se jedná o ubytovací zařízení, má tuto povinnost ubytovatel.

Viz také:

Nenašli jste, co jste hledali?

Nenašli jste, co jste hledali?

Nenašli jste informace, které hledáte? Chtěli byste pomoci s řešením nějakého problému?

Poradenství o právech občanů v EU

Na koho se obrátit v případě sporu se státním orgánem