Cesta

Aktualizováno : 09/06/2016

Ohlášení přítomnosti na území u krátkodobých pobytů (kratších než 3 měsíce) – Česká republika

Zvolit zemi

Zvolit zemi

Společná práva ve všech zemích EU


* Orgány členského státu tyto informace doposud neposkytly

Občané EU a jejich rodinní příslušníci musí hlásit na Policii České republiky místo pobytu po vstupu, bude-li předpokládaný pobyt delší 30dnů.

Tato povinnost se rovněž vztahuje na rodinného příslušníka občana Evropské unie, pokud tento občan pobývá na území České republiky.

Povinnost ohlásit místo pobytu na Policii České republiky  se nevztahuje na cizince, který tuto povinnost splnil u ubytovatele.

Chcete-li ohlásit místo pobytu, měli byste jít na pracoviště odboru cizinecké policie krajského ředitelství Policie České republiky (pokud se jedná o ubytování v soukromí). Pokud se jedná o ubytovací zařízení, má tuto povinnost ubytovatel.

Viz také:

Veřejné konzultace
Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?
Obraťte se přímo na příslušný úřad dané země.
Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
Požádat o poradenství

Požádat o poradenství