Uslužni alati

Odabir jezika

Zastava EU-a

Navigacijski put

Izbornik

Ažurirano : 26/04/2017

Prijava kratkotrajnog boravka (manje od tri mjeseca) – Hrvatska

Odaberite svoju državu

Prava zajednička za sve države članice EU-a


* Nacionalna nadležna tijela još nisu dostavila informaciju

Državljanin države članice EGP-a ima pravo boraviti u Republici Hrvatskoj  do tri mjeseca od dana ulaska u zemlju ako posjeduje valjanu putnu ispravu ili osobnu iskaznicu. U tom slučaju ne postoji obveza prijave boravka. 
Pogledajte najvažnije informacije o ovoj temi
Prijava kratkotrajnog boravka (manje od tri mjeseca)
Trebate više informacija o pravilima u određenoj državi?
Upitajte nacionalne uprave
Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
Pomoć i savjetovanje