Навигационна пътека

Актуализация : 29/04/2014

Съобщаване за присъствие при кратък престой (< 3 месеца) – България

Изберете държава

Изберете държава

Общи права в страните от ЕС


* Националните органи все още не са предоставили информация.

Reporting presence for short stays

Гражданите на ЕС и техните семейства не трябва да уведомяват властите при пристигане в страната.

Трябва да се регистрирате, ако престоя Ви надвишава 3 месеца.

За да направите това трябва да отидете до:

Обществени консултации
Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?
Свържете се с националните администрации
Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
Потърсете помощ и съвети