Навигационна пътека

Споделете по 
	Споделете по „Facebook“
  
	Споделете по „Twitter“
  
	Споделете в Google+
  
	Споделете в linkedIn

Документи и формалности – България

Актуализация : 29/04/2014

Съобщаване за присъствие при кратък престой (< 3 месеца)

България

Reporting presence for short stays

Гражданите на ЕС и техните семейства не трябва да уведомяват властите при пристигане в страната.

Трябва да се регистрирате, ако престоя Ви надвишава 3 месеца.

За да направите това трябва да отидете до:

Все още се нуждаете от помощ?

Все още се нуждаете от помощ?

Не можете да намерите информацията, която търсите? Имате проблем?

Потърсете съвет за правата си в ЕС

Разрешете проблеми с публичен орган