Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Aktualizované : 26/04/2017

Registrácia pobytu v zahraničí – Slovensko

Výber štátu

Spoločné práva vo všetkých členských štátoch EÚ


* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

Dokumenty a formálne náležitosti pri ohlasovaní pobytu na Slovensku

Získať hlavné informácie o tejto téme
Registrácia pobytu v zahraničí
Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?
Obráťte sa na orgány štátnej správy
Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
Pomoc a poradenstvo