Cale de navigare

Vă cunoașteți drepturile de cetățean al UE? Testați-vă cunoștințele cu acest quiz.

Actualizare : 29/04/2014

Înregistrarea reședinței în străinătate – România

Alegeţi ţara

Alegeţi ţara

Drepturi comune, aplicabile în toate ţările UE


* Autorităţile naţionale nu au furnizat încă aceste informaţii

Registering your residence when abroad

Cetățenii UE care doresc să stea mai mult de 3 luni pe teritoriul României trebuie să-și înregistreze rezidența și să obțină un certificat de înregistrare de la formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări .

Persoanele inactive (pensionari, cetățeni care nu desfășoară activități dependente sau independente) trebuie să prezinte o dovadă a mijloacelor de întreținere. Următoarele documente pot constitui o astfel de dovadă:

  • un cupon de pensie emis cu cel mult 3 luni înainte de data intrării pe teritoriul României (sau alt document similar)
  • o declarație privind impozitul pe venitul global pentru anul anterior intrării pe teritoriul României (sau alt document similar)
  • extras de cont bancar ori alte documente echivalente care atestă obținerea veniturilor necesare asigurării întreținerii
  • persoanele care vin în România pentru a studia pot prezenta o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că se pot întreține.

Nu este nevoie să aveți tot timpul la dumneavoastră certificatul de înregistrare.

Dacă nu vă înregistrați rezidența, riscați o amendă de la 25 la 50 de lei.

A se vedea, de asemenea:

Consultaţii publice
Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?
Solicitați sprijin și consiliere

și cetățenii din Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția

Retour au texte en cours.