Ścieżka nawigacji

Ostatnia aktualizacja : 22/06/2016

Zarejestrowanie pobytu za granicą – Polska

Wybierz kraj

Wybierz kraj

Wspólne prawa w całej UE


* Nie otrzymaliśmy jeszcze informacji od organów administracji krajowej

Należy zarejestrować swój pobyt. Musisz to zrobić nie później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy. od przyjazdu.

Aby zarejestrować swój pobyt należy udać się do właściwego ze względu na miejsce pobytu wydziału urzędu wojewódzkiego.

Obywatele nieaktywni zawodowo (emeryci, osoby samowystarczalne) muszą przedstawić następujące dokumenty jako dowód posiadania wystarczających środków na utrzymanie: mogą to być np. karta kredytowa, zaświadczenie o posiadaniu środków płatniczych w banku lub innej instytucji finansowej, potwierdzone pieczęcią i podpisem upoważnionego pracownika tego banku lub instytucji, wystawione najpóźniej na miesiąc przed złożeniem wniosku o zarejestrowaniu pobytu

Nie trzeba nosić przez cały czas zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu.Nie dopełnienie obowiązku zarejestrowania pobytu podlega karze grzywny.

Urzędy Wojewódzkie:

 • Dolnośląski Urząd Wojewódzki English
 • Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki English
 • Lubelski Urząd Wojewódzki English
 • Lubuski Urząd Wojewódzki English
 • Łódzki Urząd Wojewódzki English
 • Małopolski Urząd Wojewódzki English
 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki English
 • Opolski Urząd Wojewódzki English
 • Podkarpacki Urząd Wojewódzki English
 • Podlaski Urząd Wojewódzki English
 • Pomorski Urząd Wojewódzki English
 • Śląski Urząd Wojewódzki English
 • Świętokrzyski Urząd English
 • Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki English
 • Wielkopolski Urząd Wojewódzki English
 • Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki English
Konsultacje publiczne
Szukasz informacji na temat przepisów obowiązujących w konkretnym kraju?
Zwróć się do organów krajowych
Potrzebujesz pomocy lub porady?
Skontaktuj się z działem pomocy

Skontaktuj się z działem pomocy