Narzędzia serwisu

Wybór języka

Flaga UE

Ścieżka nawigacji

Menu

Ostatnia aktualizacja : 26/04/2017

Zarejestrowanie pobytu za granicą – Polska

Wybierz kraj

Wspólne prawa w całej UE


* Nie otrzymaliśmy jeszcze informacji od organów administracji krajowej

Należy zarejestrować swój pobyt. Musisz to zrobić nie później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy. od przyjazdu.

Aby zarejestrować swój pobyt należy udać się do właściwego ze względu na miejsce pobytu wydziału urzędu wojewódzkiego.

Obywatele nieaktywni zawodowo (emeryci, osoby samowystarczalne) muszą przedstawić następujące dokumenty jako dowód posiadania wystarczających środków na utrzymanie: mogą to być np. karta kredytowa, zaświadczenie o posiadaniu środków płatniczych w banku lub innej instytucji finansowej, potwierdzone pieczęcią i podpisem upoważnionego pracownika tego banku lub instytucji, wystawione najpóźniej na miesiąc przed złożeniem wniosku o zarejestrowaniu pobytu

Nie trzeba nosić przez cały czas zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu.Nie dopełnienie obowiązku zarejestrowania pobytu podlega karze grzywny.

Urzędy Wojewódzkie:

 • Dolnośląski Urząd WojewódzkiEnglish
 • Kujawsko-Pomorski Urząd WojewódzkiEnglish
 • Lubelski Urząd WojewódzkiEnglish
 • Lubuski Urząd WojewódzkiEnglish
 • Łódzki Urząd WojewódzkiEnglish
 • Małopolski Urząd WojewódzkiEnglish
 • Mazowiecki Urząd WojewódzkiEnglish
 • Opolski Urząd WojewódzkiEnglish
 • Podkarpacki Urząd Wojewódzki
 • Podlaski Urząd WojewódzkiEnglish
 • Pomorski Urząd WojewódzkiEnglish
 • Śląski Urząd WojewódzkiEnglish
 • Świętokrzyski UrządEnglish
 • Warmińsko-Mazurski Urząd WojewódzkiEnglish
 • Wielkopolski Urząd WojewódzkiEnglish
 • Zachodniopomorski Urząd WojewódzkiEnglish
Zobacz najważniejsze informacje na ten temat
Zarejestrowanie pobytu za granicą
Konsultacje publiczne
  Szukasz informacji na temat przepisów obowiązujących w konkretnym kraju?
  Zwróć się do organów krajowych
  Potrzebujesz pomocy lub porady?
  Skontaktuj się z działem pomocy