Ścieżka nawigacji

Ostatnia aktualizacja : 08/04/2016

living-abroad

Zarejestrowanie pobytu za granicą

Podczas pierwszych trzech miesięcy pobytu w nowym kraju od obywatela UE nie można wymagać ubiegania się o dokument pobytu potwierdzający prawo do pobytu w danym kraju. Niemniej jednak niektóre państwa wymagają zgłoszenia pobytu bezpośrednio po przyjeździe.

Po trzech miesiącach w nowym kraju może być konieczna rejestracja we właściwym urzędzie (często jest to urząd miasta lub lokalny posterunek policji).

Potrzebny będzie ważny dokument tożsamości lub paszport i:

 • Pracownicy/Pracownicy oddelegowani za granicę
  • świadectwo pracy lub potwierdzenie zatrudnienia od pracodawcy
 • Osoby samozatrudnione
  • dowód statusu osoby samozatrudnionej
 • Emeryci
  • dowód kompleksowego ubezpieczenia zdrowotnego
  • dowód na to, że dana osoba jest w stanie utrzymać się bez konieczności pobierania zasiłków: nie jest wymagane precyzowanie źródła pochodzenia środków
 • Studenci
  • dowód odbywania studiów w zatwierdzonej placówce edukacyjnej
  • dowód kompleksowego ubezpieczenia zdrowotnego
  • deklaracja posiadania środków wystarczających na utrzymanie bez konieczności zwracania się o wsparcie dochodu: nie jest wymagane precyzowanie źródła pochodzenia środków

Nie masz obowiązku przedstawienia żadnych innych dokumentów.

Po zarejestrowaniu się otrzymasz zaświadczenie o rejestracji. To zaświadczenie potwierdza Twoje prawo do pobytu w tym kraju.

Zaświadczenie powinno być wydane natychmiast i kosztować nie więcej niż obywatele danego kraju płacą za wydanie dowodu tożsamości.

Powinno być ważne przez czas nieograniczony (bez potrzeby odnawiania), aczkolwiek może być wymagane zgłaszanie władzom lokalnym wszelkich zmian adresu.

Dowiedz się, gdzie i jak zarejestrować się w innym kraju UE:

Wybierz kraj

Wybierz kraj

Wspólne prawa w całej UE


* Nie otrzymaliśmy jeszcze informacji od organów administracji krajowej

Jeśli masz obowiązek zarejestrowania się, możesz ponieść karę grzywny, jeśli się nie zarejestrujesz, ale możesz nadal mieszkać w takim kraju i nie podlegasz wydaleniu tylko z tego powodu.

W wielu krajach konieczne będzie stałe noszenie przy sobie zaświadczenia o rejestracji i krajowego dowodu tożsamości lub paszportu. Jeżeli zapomnisz zabrać ze sobą dokumenty, możesz ponieść karę grzywny, jednak nie można Cię wydalić tylko z tego powodu.

W razie problemów z uzyskaniem zaświadczenia o rejestracji możesz skorzystać z naszej pomocy .

Podobne tematy:

Prawdziwa historia

Możesz rozpocząć pracę bez oczekiwania na rejestrację

Kurt jest Niemcem, który przeprowadził się do Belgii, aby pracować jako niezależny prawnik w spółce. Kiedy poszedł do urzędu miasta, powiedziano mu, że nie może rozpocząć pracy, dopóki nie uzyska zaświadczenia o rejestracji.

Urząd się myli: jako obywatel UE Kurt może pracować jako osoba samozatrudniona bez oczekiwania na zaświadczenie o rejestracji. W każdym razie władze muszą mu bezzwłocznie wydać zaświadczenie, kiedy o nie wystąpi.

 

Prawo UE
Konsultacje publiczne
  Potrzebujesz pomocy lub porady?
  Skontaktuj się z działem pomocy