Navigācijas ceļš

Atjaunināts : 08/04/2016

living-abroad

Reģistrēšanās ārzemēs

Ja esat ES pilsonis un uzņēmējvalstī esat mazāk par trijiem mēnešiem, no jums nevar prasīt, lai sagādājat uzturēšanās atļauju, kas apliecina jūsu tiesības tur dzīvot. Tomēr dažās valstīs no jums var prasīt, lai paziņojat par savu klātbūtni, kolīdz ierodaties.

Pēc trijiem mēnešiem no jums var prasīt, lai jūs reģistrētos kompetentajā iestādē (parasti pašvaldībā vai vietējā policijas iecirknī) un saņemtu uzturēšanās atļauju.

Būs jāuzrāda derīga personas apliecība vai pase un:

 • darba ņēmējiem un darbam ārzemēs uz laiku norīkotiem darbiniekiem:
  • nodarbinātības apliecība vai darba devēja apstiprinājums par pieņemšanu darbā;
 • pašnodarbinātajiem
  • pierādījums, ka esat pašnodarbinātais;
 • pensionāriem
  • visaptverošas veselības apdrošināšanas pierādījums;
  • pierādījums, ka varat uzturēt sevi un jums nav nepieciešama finansiāla palīdzība: jūsu līdzekļi var nākt no jebkāda avota;
 • studentiem
  • pierādījums, ka esat reģistrēts apstiprinātā izglītības iestādē;
  • visaptverošas veselības apdrošināšanas pierādījums;
  • paziņojums, kurā apliecināt, ka jums līdzekļu pietiek, lai uzturētu sevi, un jums nav nepieciešama finansiāla palīdzība: jūsu līdzekļi var nākt no jebkāda avota.

Nekādi citi dokumenti nav vajadzīgi.

Tad saņemsiet reģistrācijas apliecību. Šis dokuments apliecina jūsu tiesības dzīvot attiecīgajā valstī.

Apliecība ir jāizsniedz tūlīt, un izmaksas nedrīkst būt augstākas par tām, kas šīs valsts pilsoņiem rodas, saņemot personas apliecību.

Apliecībai jābūt derīgai uz nenoteiktu laiku (t.i., tā nav jāatjauno), lai gan jums vietējās varas iestādēs, iespējams, būs jāpaziņo par adreses maiņu.

Uzziniet, kur un kā reģistrēties jaunās dzīvesvietas valstī:

Izvēlieties valsti

Izvēlieties valsti

Tiesības, kas vienādas visās ES valstīs


* Valstu varas iestādes vēl nav sniegušas informaciju

Ja neievērosiet pienākumu reģistrēties, jūs, iespējams, sodīs. Jūs tomēr varat turpināt dzīvot jūs uzņemošajā valstī, un jūs nedrīkst izraidīt tikai šī iemesla dēļ.

Daudzās valstīs ir jānēsā līdzi reģistrācijas apliecība un valsts personas apliecība vai pase. Ja aizmirstat šos dokumentus, jūs, iespējams, sodīs, bet šī iemesla dēļ vien jūs nedrīkst izraidīt.

Ja jums ir grūtības tikt pie reģistrācijas apliecības, varat sazināties ar mūsu palīdzības dienestiem .

Skatiet arī iespējas:

Piemērs no dzīves

Varat sākt strādāt arī tad, ja vēl neesat reģistrējies

Kurts ir Vācijas pilsonis. Viņš pārcēlās uz dzīvi Beļģijā, lai tur strādātu par neatkarīgu advokātu kādā partnerībā. Kad viņš gribēja reģistrēties pašvaldībā, viņam paziņoja, ka viņš nedrīkst sākt darbu, kamēr nav saņēmis reģistrācijas apliecību.

Tā nav tiesa. Būdams ES pilsonis, Kurts drīkst strādāt kā pašnodarbināta persona arī tad, ja viņš vēl tikai gaida reģistrācijas apliecību. Jebkurā gadījumā iestādēm ir pienākums nekavējoties izsniegt viņam reģistrācijas apliecību, kad viņš to pieprasa.

 

ES tiesību akti
Sabiedriskās apspriešanas
Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
Vaicājiet, un mēs dosim padomu.