Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Ajakohastatud : 28/02/2017

Elukoha registreerimine välismaal

Esimese 3 kuu jooksul, mil viibite oma uues elukohariigis, ei pea te ELi kodanikuna taotlema dokumenti, mis kinnitaks teie õigust asjaomases riigis elada. Mõned riigid nõuavad siiski, et teataksite saabudes oma riigis viibimisest.

Kui teie uues elukohariigis viibimisest on möödunud 3 kuud, võidakse teilt nõuda teie elukoha registreerimist asjaomase ametiasutuse juures (sageli on selleks linnavalitsus või kohalik politseijaoskond), et teile väljastataks registreerimistunnistus.

Selleks vajate kehtivat isikutunnistust või passi ning:

 • töötajate / teise riiki lähetatute puhul:
  • töötõendit või teie tööandja kinnitust teie töölevõtmise kohta;
 • füüsilisest isikust ettevõtja puhul:
  • teie füüsilisest isikust ettevõtja staatust kinnitavat tõendit;
 • pensionäride puhul:
  • tõendit täieliku tervisekindlustuse omamise kohta;
  • tõendit selle kohta, et saate hakkama ilma sissetulekutoetuseta: vahendid võivad pärineda mis tahes allikast;
 • õpilaste/üliõpilaste puhul:
  • tõendit selle kohta, et õpilane on kantud akrediteeritud õppeasutuse nimekirja;
  • tõendit täieliku tervisekindlustuse omamise kohta;
  • avaldust selle kohta, et teil on piisavad vahendid ilma sissetulekutoetuseta toimetulekuks: vahendid võivad pärineda mis tahes allikast.

Muid dokumente te esitama ei pea.

End registreerides saate registreerimistunnistuse. Selle tunnistusega tõendatakse teie õigust elada oma uues elukohariigis.

Registreerimistunnistus tuleb teile väljastada koheselt ning see ei tohiks maksta rohkem kui asjaomase riigi kodanikud maksavad oma isikutunnistuse eest.

Selle kehtivusaeg ei tohiks olla piiratud (seda ei pea uuendama), kuigi aadressi muutumisel peate võib-olla kohalikke ametiasutusi sellest teavitama.

Teave selle kohta, kus ja kuidas end vastuvõtvas riigis registreerida.

Valige riik

* Riigiasutused ei ole veel teavet esitanud

Registreerimiskohustuse korral võidakse teile määrata trahv, kui te seda ei tee, kuid teid ei saa vaid sellepärast riigist välja saata.

Paljudes riikides peate oma registreerimistunnistust või riiklikku isikutunnistust või passi kogu aeg endaga kaasas kandma. Kui jätate need koju, võidakse teile määrata trahv, kuid teid ei saa vaid sellepärast riigist välja saata.

Kui teil on probleeme registreerimistunnistuse saamisega, saate ühendust võtta meie abiteenistustega.

Vt ka, kuidas:

Näide

Võite alustada töötamist ilma end registreerimata

Kurt on sakslane, kes asus elama Belgiasse, et töötada sealses ühisettevõttes sõltumatu advokaadina. Kui ta läks enda registreerimiseks linnavalitsususse, siis öeldi talle, et ta ei saa tööd alustada enne, kui ta on saanud registreerimistunnistuse.

See ei vasta tõele. ELi kodanikuna võib Kurt töötada füüsilisest isikust ettevõtjana, ilma et ta peaks ära ootama, millal ta saab kätte oma registreerimistunnistuse. Igal juhul peavad ametiasutused taotlemise korral registreerimistunnistuse väljastama viivitamata.

 

Vajate nõuandeteenistuse abi?
Saage abi ja nõuandeid