Cesta

Aktualizováno : 08/04/2016

living-abroad

Přihlášení k pobytu v zahraničí

Během prvních 3 měsíců pobytu v jiné členské zemi nemají občané EU povinnost žádat o doklad o pobytu, který by stvrzoval vaše právo v dané zemi pobývat, i když některé země mohou vyžadovat, abyste při příjezdu oznámili, že se na jejich území zdržujete.

Po prvních 3 měsících v hostitelské zemi vám může vzniknout povinnost nahlásit svůj pobyt příslušnému orgánu (zpravidla se jedná o městský úřad či místní policejní stanici). Na základě toho vám bude vydán doklad o pobytu.

K tomu budete potřebovat platný průkaz totožnosti nebo cestovní doklad, a dále:

 • Osoby zaměstnané či vyslané do zahraničí
  • pracovní smlouvu či obdobný doklad od zaměstnavatele
 • Osoby samostatně výdělečně činné
  • živnostenský list nebo obdobný doklad
 • Důchodci
  • doklad o uzavření zdravotního pojištění
  • doklad, že máte dostatečné příjmy, abyste byli finančně soběstační a nevyžadovali od daného státu finanční podporu
 • Žáci a studenti
  • doklad o zapsání ke studiu ve vzdělávací instituci s akreditací tamějšího ministerstva školství
  • doklad o uzavření zdravotního pojištění
  • doklad, že máte dostatečné příjmy, abyste byli finančně soběstační a nevyžadovali od daného státu finanční podporu

Žádné jiné dokumenty předkládat nemusíte.

Jakmile se zaregistrujete, bude vám vystaveno osvědčení o registraci. To stvrzuje, že máte právo v dané zemi setrvat.

Osvědčení o registraci by vám mělo být vydáno okamžitě a správní poplatek za jeho vystavení by neměl přesáhnout náklady občanů dané země na vydání průkazu totožnosti.

Osvědčení by mělo mít neomezenou platnost, což znamená, že není potřeba ho prodlužovat ani obnovovat. Místní úřady po vás však mohou požadovat, abyste nahlásili případnou změnu bydliště.

Kde a jak se zaregistrovat k pobytu v hostitelské zemi:

Zvolit zemi

Zvolit zemi

Společná práva ve všech zemích EU


* Orgány členského státu tyto informace doposud neposkytly

Pokud se nezaregistrujete, hrozí vám pokuta, což ale neznamená, že v zemi nemůžete dál zůstat. Za tento přestupek totiž nemůžete být ze země vyhoštěni.

V mnoha zemích Unie však máte povinnost nosit osvědčení o registraci a průkaz totožnosti či cestovní pas vždy u sebe. Pokud tuto povinnost nedodržíte, může vám být udělena pokuta, ale nemůžete být ze země vyhoštěni pouze za tento přestupek.

Setkáte-li se při vyřizování osvědčení o registraci s problémy, můžete se obrátit na naši asistenční službu .

Viz také:

Příklad

Pracovat můžete začít ještě předtím, než je vám osvědčení o registraci vydáno.

Kurt pochází z Německa. Odstěhoval se za prací do Belgie, kde působí jako právník v advokátní kanceláři. Když se šel zaregistrovat na místní radnici, bylo mu řečeno, že svou profesní činnost nebude moci zahájit, dokud mu nebude vystaveno osvědčení o registraci.

To ale není pravda. Jako občan EU může Kurt začít pracovat jako samostatně výdělečná osoba, i když osvědčení o registraci ještě nemá. Místní úřady mu kromě toho musí osvědčení vydat na požádání.

 

Právní předpisy EU
Veřejné konzultace
Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
Požádat o poradenství