Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 23/05/2016

Elukoha registreerimine välismaal – Eesti

Valige riik

Valige riik

Ühised õigused kõigis ELi liikmesriikides


* Riigiasutused ei ole veel teavet esitanud

Te peate end elanikuna registreerima 3 kuu jooksul pärast riiki saabumist.

Elanikuna registreerimiseks peaksite pöörduma oma elukohajärgsesse lähimasse kohalikku omavalitsusse English .

Mitteaktiivseid kodanikud (pensionärid, sõltumatud isikud) ei pea esitama tõendeid piisavate vahendite olemasolu kohta.

ELi kodanikuna on teil õigus saada ajutine elamisluba, pärast seda, kui olete oma elukoha registreerinud Eesti rahvastikuregistris. Ühe kuu jooksul pärast oma elukoha registreerimist peate esitama Politsei- ja Piirivalveametile taotluse English Eesti ID-kaardi English saamiseks, millega tõendatakse Teie ajutist riigis elamise õigust.

Teil ei ole vaja kõnealuseid registreerimistunnistusi pidevalt kaasas kanda.

Kui te ei ole oma elukohta 3 kuu jooksul registreerinud, käsitatakse Teid Eesti territooriumil ebaseaduslikult elava isikuna.

Pöörduge registreerimise eest vastutavasse ametiasutusse: Eesti Vabariigi Politsei- ja Piirivalveamet English .

Avalikud arutelud
Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?
Küsige riiklikelt haldusasutustelt
Vajate nõuandeteenistuse abi?
Küsige abi ja nõuandeid

Küsige abi ja nõuandeid