Cesta

Aktualizováno : 15/04/2014

Přihlášení k pobytu v zahraničí – Česká republika

Zvolit zemi

Zvolit zemi

Společná práva ve všech zemích EU


* Orgány členského státu tyto informace doposud neposkytly

Registering your residence when abroad

Jako státní příslušník jedné ze zemí EU nemáte povinnost si při příjezdu do České republiky svůj pobyt zaregistrovat.

Máte-li však v úmyslu pobývat na území České republiky déle než 3 měsíce, můžete požádat o vydání potvrzení o přechodném pobytu. Nejde však o povinnost.

Nahlásit svůj pobyt můžete na příslušném pracovišti spadajícím pod ministerstvo vnitra

Chcete-li si nechat vydat potvrzení o přechodném pobytu, musíte žádost předložit na příslušnémformuláři .

Kromě toho je třeba dodat:

Doklady přikládané k této žádosti nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, rodného listu, oddacího listu a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě.

Měli byste se vždy předložit originály nebo úředně ověřené kopie dokumentů. Všechny předkládané dokumenty (s výjimkou cestovního dokladu) musí být vyhotoveny v českém jazyce, nebo do češtiny úředně přeloženy .

Viz také:

 

Veřejné konzultace
    Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
    Požádat o poradenství