Cesta

Aktualizováno : 06/06/2016

Přihlášení k pobytu v zahraničí – Česká republika

Zvolit zemi

Zvolit zemi

Společná práva ve všech zemích EU


* Orgány členského státu tyto informace doposud neposkytly

Jako státní příslušník jedné ze zemí EU nemáte povinnost si při příjezdu do České republiky svůj pobyt zaregistrovat.

Máte-li však v úmyslu pobývat na území České republiky déle než 3 měsíce, můžete požádat o vydání potvrzení o přechodném pobytu. Nejde však o povinnost.

Registrovat svůj pobyt můžete na příslušném pracovišti ministerstva vnitra English

Chcete-li si nechat vydat potvrzení o přechodném pobytu, musíte žádost předložit na příslušnémformuláři English .

Kromě toho je třeba dodat:

  • cestovní doklad English (tj. cestovní pas, případně průkaz totožnosti státního občana EU)
  • doklad potvrzující účel pobytu English (tj. zaměstnání, podnikání nebo jiná výdělečná činnost, případně studium)
  • 1 fotografii English
  • doklad o cestovním zdravotním pojištění English - není-li účelem pobytu zaměstnání, podnikání nebo jiná výdělečná činnost
  • doklad o zajištění ubytování English

Doklady přikládané k této žádosti nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, rodného listu, oddacího listu a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě.

Měli byste se vždy předložit originály nebo úředně ověřené kopie dokumentů. Všechny předkládané dokumenty (s výjimkou cestovního dokladu) musí být vyhotoveny v českém jazyce, nebo do češtiny úředně přeloženy English .

Viz také:

  • Potvrzení o přechodném pobytu na území České republiky English

 

Veřejné konzultace
Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?
Obraťte se přímo na příslušný úřad dané země.
Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
Požádat o poradenství

Požádat o poradenství