Cesta

Přidej na 
	Přidej na Facebook 
  
	Přidej na Twitter
  
	Přidej na google+
  
	Přidej na linkedIn

Doklady a administrativní formality – Česká republika

Aktualizováno : 15/04/2014

Nahlášení bydliště v zahraničí

Česká republika

Registering your residence when abroad

Jako státní příslušník jedné ze zemí EU nemáte povinnost si při příjezdu do České republiky svůj pobyt zaregistrovat.

Máte-li však v úmyslu pobývat na území České republiky déle než 3 měsíce, můžete požádat o vydání potvrzení o přechodném pobytu. Nejde však o povinnost.

Nahlásit svůj pobyt můžete na příslušném pracovišti spadajícím pod ministerstvo vnitra

Chcete-li si nechat vydat potvrzení o přechodném pobytu, musíte žádost předložit na příslušnémformuláři .

Kromě toho je třeba dodat:

Doklady přikládané k této žádosti nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, rodného listu, oddacího listu a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě.

Měli byste se vždy předložit originály nebo úředně ověřené kopie dokumentů. Všechny předkládané dokumenty (s výjimkou cestovního dokladu) musí být vyhotoveny v českém jazyce, nebo do češtiny úředně přeloženy .

Viz také:

 

Nenašli jste, co jste hledali?

Nenašli jste, co jste hledali?

Nenašli jste informace, které hledáte? Chtěli byste pomoci s řešením nějakého problému?

Poradenství o právech občanů v EU

Na koho se obrátit v případě sporu se státním orgánem