Навигационна пътека

Актуализация : 26/05/2014

Регистрация при пребиваване в чужбина – България

Изберете държава

Изберете държава

Общи права в страните от ЕС


* Националните органи все още не са предоставили информация.

Registering your residence when abroad

Трябва да се регистрирате до 3 месеца след пристигането си.

За да се регистрирате, трябва да отидете в:

Икономически неактивните лица (пенсионери, самоиздържащи се лица) трябва да представят следните документи като доказателство, че разполагат с достатъчно средства:

  • доказателство, че получават пенсия и че имат банкова сметка в България;
  • доказателство, че са финансово независими — това означава, че трябва да разполагат с месечен доход в размер на минималната заплата в България.

Винаги трябва да носите удостоверението за регистрация със себе си. В противен случай е възможно да ви глобят.

Ако не се регистрирате, когато пребивавате в страната, може да ви бъде наложена глоба в размер от 50 до 300 лева.

Обществени консултации
Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?
Свържете се с националните администрации
Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
Потърсете помощ и съвети