Навигационна пътека

Споделете по 
	Споделете по „Facebook“
  
	Споделете по „Twitter“
  
	Споделете в Google+
  
	Споделете в linkedIn

Документи и формалности – България

Актуализация : 26/05/2014

Регистрация при пребиваване в чужбина

България

Registering your residence when abroad

Трябва да се регистрирате до 3 месеца след пристигането си.

За да се регистрирате, трябва да отидете в:

Икономически неактивните лица (пенсионери, самоиздържащи се лица) трябва да представят следните документи като доказателство, че разполагат с достатъчно средства:

  • доказателство, че получават пенсия и че имат банкова сметка в България;
  • доказателство, че са финансово независими — това означава, че трябва да разполагат с месечен доход в размер на минималната заплата в България.

Винаги трябва да носите удостоверението за регистрация със себе си. В противен случай е възможно да ви глобят.

Ако не се регистрирате, когато пребивавате в страната, може да ви бъде наложена глоба в размер от 50 до 300 лева.

Все още се нуждаете от помощ?

Все още се нуждаете от помощ?

Не можете да намерите информацията, която търсите? Имате проблем?

Потърсете съвет за правата си в ЕС

Разрешете проблеми с публичен орган