Sökväg

Uppdaterat : 18/05/2016

Uppehållskort för anhöriga som inte är EU-medborgare – Sverige

Välj land

Välj land

Rättigheter som gäller i alla EU-länder


* Myndigheterna har ännu inte lämnat några uppgifter

Om din familj är medborgare i ett land utanför EU och ni ska vara i Sverige i mer än tre månader ska de ansöka om uppehållskort hos Migrationsverket.

Din familj ska skicka med:

  • kopior av de sidor i passen som visar personuppgifter och giltighetstid
  • kopia av vigselbevis, äktenskapsbevis eller motsvarande om ni är gifta
  • dokument som visar att ni har bott tillsammans i hemlandet om ni är sambo
  • kopia på födelseattest eller födelsebevis där föräldrarnas namn framgår för medföljande barn
  • dokument som visar hur familjemedlemmen är beroende av dig och på vilket sätt ni är släkt (gäller barn över 21 år och annan nära anhörig).

Uppehållskortet ger din familj rätt att bo och arbeta i Sverige så länge du har uppehållsrätt.

Läs mer på Migrationsverkets webbplats

Offentliga samråd
Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?
Fråga myndigheterna
Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
Få hjälp och råd

Få hjälp och råd