Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Aktualizované : 26/04/2017

Registrácia rodinných príslušníkov z krajín mimo EÚ v inej krajine Únie – Slovensko

Výber štátu

Spoločné práva vo všetkých členských štátoch EÚ


* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

Pobytová karta pre rodinných príslušníkov občanov tretích krajín

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?
Obráťte sa na orgány štátnej správy
Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
Pomoc a poradenstvo