Sökväg

Uppdaterat : 09/09/2015

living-abroad

Uppehållskort för anhöriga som inte är EU-medborgare

Under de första tre månaderna i ditt nya land behöver anhöriga som inte är EU-medborgare inget intyg som bekräftar att de får bo där. I vissa EU-länder måste de emellertid anmäla sin närvaro vid ankomsten.

Efter tre månader måste de i många länder registrera sig hos myndigheterna (ofta kommunen eller polisen). 

För att få ett uppehållskort behöver de följande:

  • Giltigt pass
  • Ditt registreringsbevis som EU-medborgare eller annat bevis på att du bor i landet
  • Bevis på anknytning till dig (t.ex. vigsel- eller födelsebevis)
  • För barn och barnbarn, bevis på att de är under 21 eller ekonomiskt beroende av dig
  • För föräldrar och mor- eller farföräldrar, bevis på att de är ekonomiskt beroende av dig
  • För andra anhöriga, bevis på att de är ekonomiskt beroende av dig eller att de är svårt sjuka och måste tas om hand av dig
  • För ogift partner, bevis på en varaktig relation

Inga andra handlingar behövs.

Myndigheterna ska fatta sitt beslut inom sex månader. Om du får problem kan du kontakta våra rådgivningstjänster hrvatski Latviešu български Malti Lietuvių français suomi čeština română Ελληνικά español Deutsch Slovenščina Eesti italiano Slovenčina português magyar polski English . Dina anhöriga kan under inga omståndigheter bli utvisade om deras visum löper ut medan deras ansökan handläggs.

Om deras ansökan avslås måste myndigheterna ge dem ett skriftligt beslut med motiveringen, beslutets följder och information om hur och när dina anhöriga kan överklaga.

Om ansökan godkänns, får de ett uppehållskort som ofta utfärdas utan avgift. Eventuella avgifter får inte vara högre än vad landets medborgare betalar för liknande handlingar, t.ex. id-kort.

Det bör klart och tydligt stå att det är ett uppehållskort för en anhörig till en EU-medborgare.

Uppehållskortet ska vara giltigt fem år (eller för din planerade vistelse om den är kortare). Ni kan behöva meddela eventuella adressändringar till myndigheterna.

Ta reda på var och hur du anmäler dina anhöriga som inte är EU-medborgare:

Välj land

Välj land

Rättigheter som gäller i alla EU-länder


* Myndigheterna har ännu inte lämnat några uppgifter

I många EU-länder måste man alltid ha med sig uppehållskortet och passet.  Om man lämnar dem hemma kan man få böter, men man kan inte bli utvisad bara av det skälet.

Läs också om hur du registrerar anhöriga som är EU-medborgare.

EU-lagstiftning
Offentliga samråd
Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
Få hjälp och råd