Navigacijska pot

Posodobitev : 09/09/2015

living-abroad

Prijava prebivanja družinskih članov, ki niso državljani EU, v drugi državi EU

V prvih 3 mesecih prebivanja v državi gostiteljici družinskim članom, ki niso državljani EU, ni treba pridobiti dovoljenja za prebivanje, ki izkazuje njihovo pravico, da v tej državi prebivajo - čeprav morajo v nekaterih državah prijaviti svoj prihod.

Po 3 mesecih pa morajo družinski člani, ki niso državljani EU, svoje prebivanje prijaviti pri pristojnem organu (običajno upravni enoti ali pristojni policijski postaji). 

Za izdajo dovoljenja za prebivanje bodo potrebovali:

  • veljaven potni list
  • vaše potrdilo o prijavi prebivanja državljana EU ali drugo dokazilo o vašem prebivanju v tej državi
  • dokazilo o sorodstvenem razmerju (npr.: poročni ali rojstni list)
  • za otroke in vnuke: dokazilo, da so mlajši od 21 let in da jih preživljate
  • za starše in stare starše: dokazilo, da jih preživljate
  • za druge družinske člane: dokazilo, da jih preživljate ali da imajo resne zdravstvene težave, zaradi katerih morate zanje osebno skrbeti
  • za neporočene partnerje, dokazilo o dolgotrajnem ali trajnem razmerju z vami

Upravni organi ne smejo zahtevati nobenih drugih dokumentov.

O izdaji dovoljenja za prebivanje morajo organi odločiti v 6 mesecih. Če tega ne storijo, se lahko obrnete na našo službo za pomoč . V nobenem primeru se vašim družinskim članom, ki niso državljani EU, ne more izreči ukrepa izgona, če med obravnavanjem njihove vloge preneha veljavnost njihovega vizuma.

Če upravni organi njihovo vlogo zavrnejo, jim morajo izdati pisno odločbo, v kateri so navedeni razlogi za odločitev in njene posledice ter pravna sredstva in roki za pritožbo.

Če vlogo odobrijo, se dovoljenje za prebivanje pogosto izda brezplačno. Če je potrebno plačilo, stroški ne smejo biti višji od stroška, ki se državljanom zadevne države zaračuna za izdajo podobne listine, denimo osebne izkaznice.

Na dovoljenju za prebivanje mora biti jasno označeno, da je to dovoljenje za prebivanje za družinskega člana državljana EU.

Dovoljenje za prebivanje velja 5 let (ali za vaše načrtovano obdobje prebivanja, če je krajše). Morda bo treba pristojnim organom prijaviti vsako spremembo naslova.

Kje in kako prijaviti prebivanje družinskih članov, ki niso državljani EU, v državi gostiteljici:

Izberite državo

Izberite državo

Skupne pravice v vseh državah EU


* Nacionalni organi še niso poslali informacij

V mnogih državah morajo vaši družinski člani vedno imeti pri sebi dovoljenje za prebivanje in potni list.  Če teh dokumentov nimajo pri sebi, se jim lahko naloži globa ali se jih začasno pridrži, vendar jim samo zaradi tega ne smejo izreči ukrepa izgona.

Glej tudi: Prijava prebivanja družinskih članov, državljanov EU.

Zakonodaja EU
Javna posvetovanja
Potrebujete pomoč podporne službe?
Pomoč in svetovanje