Cale de navigare

Actualizare : 09/09/2015

living-abroad

Înregistrarea membrilor de familie provenind din afara UE, în altă țară din UE

În primele 3 luni de ședere în țara dumneavoastră gazdă, membrii de familie care nu sunt cetățeni UE nu au obligația de a solicita un permis de ședere care să confirme faptul că au dreptul de a locui pe teritoriul acestei țări. Însă, în unele țări din UE, s-ar putea să se aplice obligația de a-și semnala prezența încă de la sosire.

După 3 luni de la sosirea în țara dumneavoastră gazdă, membrii de familie care nu sunt cetățeni UE trebuie să se înregistreze pe lângă autoritățile locale (în general, primăria sau poliția). 

Pentru a obține permisul de ședere, membrii de familie trebuie să prezinte:

  • un pașaport în curs de valabilitate
  • certificatul dumneavoastră de înregistrare, în calitate de cetățean UE, sau orice alt act care să certifice că locuiți în țara respectivă
  • dovada că au o legătură de rudenie cu dumneavoastră (de ex. un certificat de căsătorie sau de naștere)
  • pentru copii/nepoți, dovada că au mai puțin de 21 de ani sau că se află în întreținerea dumneavoastră
  • pentru părinți/bunici, dovada că se află în întreținerea dumneavoastră
  • pentru alți membri de familie, dovada că sunt în întreținerea dumneavoastră sau că au nevoie de îngrijirea dumneavoastră din considerente medicale serioase
  • pentru partenerii necăsătoriți, dovada menținerii unei relații pe termen lung și durabile cu dumneavoastră

Nu vi se poate cere niciun alt document.

Autoritățile trebuie să ia o decizie cu privire la eliberarea (sau nu) a permisului de ședere în termen de 6 luni. Dacă acest termen nu este respectat, adresați-vă serviciilor noastre de asistență . În orice caz, membrii de familie care nu sunt cetățeni UE nu pot fi expulzați dacă le expiră viza de ședere în timpul procesării cererii lor.

Dacă cererea este respinsă, autoritățile trebuie să le comunice decizia în scris. Aceasta trebuie să precizeze motivele care stau la baza deciziei și implicațiile sale și să indice căile de atac prin care rudele/partenerul dumneavoastră pot contesta decizia respectivă și termenul în care pot face acest lucru.

Dacă cererea este acceptată, vor primi permisul de ședere - de cele mai multe ori acesta se eliberează gratuit. În cazul în care se percep taxe, acestea nu trebuie să fie mai mari decât cele pe care le plătesc cetățenii țării respective pentru a obține documente similare, cum ar fi cartea de identitate.

Documentul eliberat trebuie să indice clar faptul că este un permis de ședere pentru un membru de familie provenind din afara UE.

Permisul este valabil timp de 5 ani (sau pe toată durata șederii dumneavoastră, dacă este mai scurtă de atât). Totuși, orice schimbare de adresă trebuie comunicată autorităților.

Unde și cum se pot înregistra în țara-gazdă membrii de familie provenind din afara UE:

Alegeţi ţara

Alegeţi ţara

Drepturi comune, aplicabile în toate ţările UE


* Autorităţile naţionale nu au furnizat încă aceste informaţii

În multe țări, membrii de familie trebuie să aibă permanent asupra lor permisul de ședere și pașaportul.  În caz contrar, ei pot fi amendați sau reținuți temporar, dar nu pot fi expulzați din acest motiv.

Aflați care sunt formalitățile pentru a înregistra membrii de familie provenind UE.

Legislaţia UE
Consultaţii publice
Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?
Solicitați sprijin și consiliere