Kruimelpad

Bijgewerkt : 09/09/2015

living-abroad

Uw gezinsleden van buiten de EU inschrijven in een ander EU-land

In de eerste drie maanden van hun verblijf in uw gastland hoeven uw gezinsleden van buiten de EU geen verblijfsvergunning aan te vragen. In sommige landen moeten ze zich bij aankomst wel melden.

Na drie maanden in uw gastland zijn uw gezinsleden van buiten de EU verplicht zich in te schrijven (bij de gemeente, politie of vreemdelingendienst). 

Om een verblijfsvergunning te krijgen, moeten ze de volgende documenten overleggen:

  • een geldig paspoort
  • uw verklaring van inschrijving als EU-onderdaan of een ander bewijs van verblijf in het gastland
  • een bewijs waaruit blijkt in welke familiebetrekking ze tot u staan (zoals een uittreksel uit het huwelijks- of geboorteregister)
  • voor (klein)kinderen: een bewijs dat ze onder de 21 zijn of financieel afhankelijk van u zijn
  • voor (groot)ouders: een bewijs dat ze financieel afhankelijk van u zijn
  • voor overige familieleden: een bewijs dat ze financieel afhankelijk van u zijn of dat u persoonlijk voor hen moet zorgen omdat ze ernstig ziek of hulpbehoevend zijn
  • voor ongehuwde partners: een bewijs van een langdurige of duurzame relatie met u.

Er mogen geen andere documenten worden gevraagd.

De autoriteiten moeten binnen zes maanden beslissen of ze al dan niet een verblijfsvergunning geven. Doen ze dat niet, dan kunt u een beroep doen op onze hulpdienst hrvatski Latviešu български Malti Lietuvių français suomi čeština română Ελληνικά español Deutsch Slovenščina Eesti italiano Slovenčina português magyar polski English . Maar zolang de aanvraagprocedure loopt, kunnen uw gezinsleden van buiten de EU niet het land worden uitgezet, ook niet als hun visum verstrijkt.

Wordt hun aanvraag afgewezen, dan moeten de autoriteiten hun dat schriftelijk meedelen, onder vermelding van waarom hun aanvraag is afgewezen, wat de gevolgen zijn, en hoe en tot wanneer ze in beroep kunnen gaan.

Wordt hun aanvraag aanvaard, dan wordt de verblijfsvergunning vaak kosteloos verleend. Ze mag in ieder geval niet duurder zijn dan een vergelijkbaar document, zoals een identiteitskaart, voor onderdanen van het gastland.

Op de verblijfsvergunning moet duidelijk staan dat de houder gezinslid van een EU-onderdaan is.

De verblijfsvergunning is vijf jaar geldig (behalve als u van plan bent eerder te vertrekken). De autoriteiten moeten wel op de hoogte worden gebracht van eventuele adreswijzigingen.

Zo kunt u uw gezinsleden van buiten de EU inschrijven in uw gastland:

Kies een land

Kies een land

Gemeenschappelijke rechten in alle EU-landen


* Nog geen informatie van de nationale instanties ontvangen

In een groot aantal landen moeten uw gezinsleden hun verblijfsvergunning en identiteitskaart of paspoort altijd bij zich hebben.  Anders kunnen ze een boete krijgen of tijdelijk worden vastgehouden, maar ze kunnen daarom niet het land worden uitgezet.

Zie ook Uw gezinsleden uit de EU inschrijven

EU-wetgeving
Openbare raadpleging
Advies van een expert? Wij helpen u op weg.
Vraag hulp of advies