Navigācijas ceļš

Atjaunināts : 09/09/2015

living-abroad

Jūsu ģimenes locekļu, kam nav ES pilsonības, reģistrēšana citā ES valstī

No jūsu ģimenes locekļiem, kam nav ES pilsonības, pirmajos trijos mēnešos, ko viņi pavada jūs uzņemošajā valstī, nedrīkst prasīt, lai viņi pieteiktos uzturēšanās atļaujai, kas apstiprina viņu tiesības tur dzīvot. Tomēr dažās valstīs var būt prasība par to, ka viņiem ir jāpaziņo par savu klātbūtni tūlīt pēc ierašanās.

Pēc trijiem mēnešiem, kas aizvadīti jūs uzņemošajā valstī, jūsu ģimenes locekļiem, kam nav ES pilsonības, ir jāreģistrējas kompetentajās iestādēs (parasti pašvaldībā vai vietējā policijas iecirknī). 

Lai saņemtu uzturēšanās atļauju, viņiem būs vajadzīgi šādi dokumenti:

  • derīga pase;
  • jūsu reģistrācijas apliecība, kas apliecina, ka esat ES pilsonis, vai cits dokuments, kas apliecina jūsu dzīvesvietu attiecīgajā valstī;
  • dokuments, kas apliecina ģimenes saites ar jums (piemēram, laulības apliecība vai dzimšanas apliecība);
  • (maz)bērniem — dokuments, kas apliecina, ka viņiem vēl nav 21 gads vai ka viņi ir jūsu apgādībā;
  • (vec)vecākiem — dokuments, kas apliecina, ka viņi ir jūsu apgādībā;
  • citiem ģimenes locekļiem — dokuments, kas apliecina, ka viņi ir jūsu apgādībā vai ka nopietnu veselības problēmu dēļ viņi ir jūsu personīgajā aprūpē;
  • neprecētiem partneriem — dokuments, kas apliecina ilgstošas vai noturīgas attiecības ar jums.

Citus dokumentus pieprasīt nedrīkst.

Lēmums par to, vai izdot uzturēšanās atļauju, iestādēm jāpieņem 6 mēnešu laikā. Ja tā nenotiek, vienmēr varat sazināties ar mūsu palīdzības dienestiem . Katrā ziņā jūsu ģimenes locekļus nevar izraidīt, ja viņu vīzas termiņš ir beidzies laikā, kad tiek izskatīts viņu pieteikums.

Ja viņu pieteikumu noraida, iestādēm ir pienākums attiecīgo lēmumu darīt viņiem zināmu rakstiski, norādot minētā lēmuma iemeslus un sekas, kā arī to, kā jūsu radinieki vai partneris var to pārsūdzēt un kādā termiņā tas izdarāms.

Ja viņu pieteikums tiek pieņemts, uzturēšanās atļauja tiks izsniegta par velti. Ja tiek pieprasīta maksa, tā nedrīkst būt lielāka par summu, kas attiecīgās valsts pilsoņiem jāmaksā par līdzīgu dokumentu saņemšanu.

Uzturēšanās atļaujā jābūt skaidri norādītam, ka tā ir ES pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļauja.

Uzturēšanās atļauja parasti ir derīga 5 gadus (vai mazāk, ja jūs attiecīgajā valstī paliekat īsāku laiku). Var gadīties, ka iestādes ir jāinformē par adreses maiņu.

Uzziniet, kur un kā jaunās dzīvesvietas valstī reģistrēt jūsu ģimenes locekļus, kas nav ES pilsoņi:

Izvēlieties valsti

Izvēlieties valsti

Tiesības, kas vienādas visās ES valstīs


* Valstu varas iestādes vēl nav sniegušas informaciju

Ir daudzas valstis, kurās jūsu ģimenes locekļiem būs vienmēr jānēsā līdzi uzturēšanās atļauja un pase.  Ja viņi šos dokumentus būs atstājuši mājās, viņiem var nākties maksāt sodanaudu vai viņus var īslaicīgi ieslodzīt, bet tas nav pietiekams iemesls, lai viņus izraidītu no valsts.

Skatiet arī, kā reģistrēt ģimenes locekļus, kam ir ES pilsonība.

ES tiesību akti
Sabiedriskās apspriešanas
Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
Vaicājiet, un mēs dosim padomu.