Naršymo kelias

Atnaujinta 2015-09-09

living-abroad

Šeimos narių, kurie nėra ES piliečiai, registravimas kitoje ES šalyje

Per pirmus 3 mėnesius priimančiojoje šalyje jūsų šeimos narių, kurie nėra ES piliečiai, negali būti reikalaujama pateikti prašymo išduoti leidimo gyventi kortelę, patvirtinančią jų teisę gyventi toje šalyje, nors kai kuriose šalyse atvykus reikia iškart pranešti apie savo buvimą joje.

Po 3 mėnesių jūsų priimančiojoje šalyje ES pilietybės neturintys šeimos nariai turi užregistruoti savo gyvenamąją vietą atitinkamoje valdžios institucijoje (dažnai savivaldybėje arba vietos policijos nuovadoje). 

Kad gautų leidimo gyventi kortelę, jie turės pateikti:

  • galiojantį pasą,
  • jūsų, kaip ES piliečio, registracijos liudijimą arba bet kokį kitokį jūsų gyvenimo toje šalyje įrodymą,
  • šeiminių santykių su jumis buvimo įrodymą (pvz., santuokos arba gimimo liudijimą),
  • vaikų ir anūkų atveju reikės įrodymo, kad jiems mažiau kaip 21 metai arba kad jie yra jūsų išlaikomi,
  • tėvų ir senelių atveju reikės įrodymo, kad jie yra jūsų išlaikomi,
  • kitų šeimos narių atveju reikės įrodymo, kad jie yra jūsų išlaikomi arba kad esama rimtų sveikatos priežasčių, dėl kurių jūs turite jais rūpintis asmeniškai,
  • partnerių, su kuriais nesudaryta santuoka, atveju reikės ilgalaikio ar patvaraus ryšio su jumis įrodymo.

Negali būti prašoma jokių kitų dokumentų.

Valdžios institucijos turėtų priimti sprendimą, ar išduoti leidimą gyventi šalyje, per 6 mėnesius. Jei jos to nepadarytų, galite kreiptis į mūsų pagalbos tarnybas . Bet kuriuo atveju ES pilietybės neturintys jūsų šeimos nariai negali būti išsiųsti iš šalies pasibaigus vizos galiojimui, kol tvarkomas jų prašymas išduoti leidimo gyventi kortelę.

Jeigu prašymas atmetamas, valdžios institucijos privalo sprendimą jiems pateikti raštu, nurodydamos jo priežastis bei padarinius, be to, turi būti paaiškinta, kaip jūsų giminaičiai arba partneris ar partnerė gali sprendimą apskųsti ir iki kada.

Jeigu jų prašymas patenkinamas, leidimo gyventi kortelė dažnai bus išduota nemokamai. Jei imamas mokestis, jis negali būti didesnis už kainą, kurią tos šalies piliečiai moka už panašius dokumentus, pavyzdžiui, asmens tapatybės korteles.

Dokumente turėtų būti aiškiai nurodyta, kad tai ES piliečio šeimos nario leidimo gyventi kortelė.

Leidimas gyventi šalyje turėtų galioti 5 metus (arba jūsų planuojamą gyvenimo šalyje laikotarpį, jei jis trumpesnis). Pasikeitus adresui, gali reikėti apie tai pranešti valdžios institucijoms.

Sužinokite, kur ir kaip registruoti savo šeimos narius, kurie nėra ES piliečiai, šalyje, kurioje šiuo metu gyvenate:

Pasirinkite šalį

Pasirinkite šalį

Visose ES šalyse bendros teisės


* Nacionalinės institucijos dar nepateikė informacijos

Daugelyje šalių jūsų šeimos nariai turės su savimi visuomet turėti leidimo gyventi kortelę ir pasą.  Jei juos pamirštų, jie gali gauti baudą arba būti laikinai sulaikyti, bet vien dėl to jie negali būti išsiųsti iš šalies.

Kaip užregistruoti šeimos narius ES piliečius.

ES teisės aktai
Viešosios konsultacijos
Pagalbos tarnybos
Pagalba ir patarimai