Navigációs útvonal

Frissítve : 09/09/2015

living-abroad

Nem uniós családtagok bejelentése egy másik EU-országban

A kinttartózkodás első 3 hónapja során az Ön nem uniós családtagjai nem kötelezhetők arra, hogy a hatóságoktól tartózkodási jogosultságukat igazoló okmányt igényeljenek - de egyes tagállamokban követelmény lehet, hogy beutazásukat követően tájékoztassák a hatóságokat arról, hogy az országban tartózkodnak.

Az adott tagállam azonban megkövetelheti, hogy a kinttartózkodás első három hónapjának elteltével az Ön nem uniós családtagjai bejelentkezzenek az illetékes hatóságnál (ez gyakran az önkormányzati hivatal vagy a helyi rendőrőrs). 

Tartózkodási kártya igényléséhez a következő dokumentumokra van szükség:

  • érvényes útlevél,
  • a regisztrációs igazolás, melyet Ön uniós polgári minőségében kapott meg, vagy az Ön ott-tartózkodását igazoló egyéb okmány,
  • az Önök közötti házastársi/rokoni kötelék meglétét igazoló dokumentum (pl. házassági vagy születési anyakönyvi kivonat),
  • gyermek, illetve unoka esetében igazolás arról, hogy a kérdéses személy még nem töltötte be 21. életévét, és az Ön eltartottja,
  • szülő, illetve nagyszülő esetében igazolás arról, hogy a kérdéses személy az Ön eltartottja,
  • más családtagok esetében igazolás arról, hogy a kérdéses személy az Ön eltartottja, vagy hogy komoly egészségügyi okból kifolyólag személyes gondoskodást igényel, amelyet Ön biztosít a részére,
  • élettárs esetében a tartós párkapcsolat fennállását igazoló okmány.

Nem uniós családtagjai a fentieken kívül nem kötelezhetők egyéb dokumentumok bemutatására.

A hatóságoknak 6 hónapon belül dönteniük kell arról, kiadják-e a tartózkodási kártyát a kérelmezők részére, vagy sem. Ha ezt az előírt idő alatt nem teszik meg, forduljon segítségnyújtó szolgálatunkhoz . Mindaddig, amíg az illetékes hatóság fel nem dolgozza a kérelmüket, az Ön nem uniós családtagjait nem lehet kiutasítani az országból, ha lejár a vízumuk.

Ha a hatóságok elutasítják a tartózkodási kártya iránti kérelmet, döntésüket írásban kell a kérelmezők tudomására hozniuk. Döntésüket meg kell indokolniuk, és ismertetniük kell azt is, milyen következményekkel jár a kérelem elutasítása az érintettekre nézve. A határozatban azt is meg kell adniuk, hogyan és meddig tudnak a kérelmezők a döntés ellen fellebbezni.

Ha a hatóságok jóváhagyják a kérelmet, a tartózkodási kártyát sok esetben ingyen állítják ki a kérelmezők részére. Ha a dokumentumért díjat számolnak fel, az nem haladhatja meg az adott ország állampolgárai által hasonló okmányok - pl. személyi igazolvány - kiállításáért fizetett összeget.

A tartózkodási kártyának világosan fel kell tüntetnie, hogy tulajdonosa uniós polgár családtagja.

A dokumentum a kiállítástól számítva 5 évig érvényes (vagy az Ön tartózkodásának előrelátható időtartamával megegyező ideig, ha az 5 évnél rövidebb). Elképzelhető, hogy a lakcím esetleges megváltozását be kell jelenteni a hatóságoknak.

Itt utánanézhet, hol és hogyan tudja bejelenteni nem uniós családtagjainak ott-tartózkodását a lakhelyéül szolgáló EU-országban:

Ország kiválasztása

Ország kiválasztása

Az Önt az EU egész területén megillető jogok


* A tagállami hatóságok még nem bocsátották rendelkezésünkre a vonatkozó információkat.

Sok országban követelmény, hogy az Ön nem uniós családtagjai ott-tartózkodásuk során mindig maguknál tartsák tartózkodási kártyájukat és útlevelüket.  Ha otthon felejtik irataikat, előfordulhat, hogy bírságot kell fizetniük, sőt akár ideiglenesen őrizetbe is vehetők, de az országból emiatt nem utasíthatják ki őket.

Kapcsolódó oldal: Uniós családtagok bejelentése

EU-jogszabályok
Nyilvános konzultációk
Tanácsra vagy segítségre van szüksége?
Forduljon a segítségnyújtó szolgálatokhoz