Navigacijski put

Ažurirano : 09/09/2015

living-abroad

Prijava članova obitelji koji su državljani trećih zemalja u državi članici EU-a

Tijekom prva 3 mjeseca boravka u državi domaćinu, članovi obitelji koji su državljani trećih zemalja nisu dužni podnijeti zahtjev za boravišnu iskaznicu kojom se potvrđuje da imaju pravo ondje živjeti - iako će u nekim državama možda morati po dolasku prijaviti svoju prisutnost.

Nakon 3 mjeseca u državi domaćinu, članovi obitelji koji su državljani trećih zemalja moraju prijaviti boravak kod nadležnih tijela (najčešće u gradskoj vijećnici ili lokalnoj policijskoj stanici). 

Da bi dobili boravišnu iskaznicu bit će im potrebno sljedeće:

  • važeća putovnica
  • vaša potvrda o prijavi kao državljanina države članice EU-a ili bilo koji drugi dokument kojim se dokazuje vaš boravak u toj državi
  • dokaz obiteljske veze (primjerice vjenčani ili rodni list)
  • za djecu/unuke, dokaz da su mlađi od 21 godine ili da ovise o vama
  • za bake/djedove/roditelje, dokaz da ovise o vama
  • za ostale članove obitelji, dokaz da ovise o vama ili da se zbog ozbiljnih zdravstvenih razloga morate osobno brinuti o njima
  • za nevjenčane partnere/ice, dokaz o dugoročnoj ili trajnoj vezi s vama.

Neće se tražiti drugi dokumenti.

Nadležna bi tijela trebala donijeti odluku o izdavanju boravišne iskaznice u roku od 6 mjeseci. Ako to ne učine, možete se javiti našim službama za pomoć . U svakom slučaju, vaši članovi obitelji koji su državljani trećih zemalja ne mogu biti protjerani ako im je viza istekla dok se njihov zahtjev obrađuje.

Ako je prijava odbijena, nadležna tijela dužna su im uručiti odluku u pisanom obliku, navodeći sve razloge za odluku i njezine posljedice te upute kako i do kada se vaša rodbina ili partner/ica mogu žaliti.

Ako je prijava prihvaćena, boravišna iskaznica često se izdaje besplatno. U slučaju naplate naknada, one ne smiju biti više od onih koje se naplaćuju državljanima za slične dokumente, kao što su osobne iskaznice.

U dokumentu mora biti jasno navedeno da je riječ o boravišnoj iskaznici za člana obitelji državljanina države članice.

Boravišna iskaznica mora vrijediti 5 godina (ili ako je vaš planirani boravak kraći, mora vrijediti tijekom cijelog boravka). Svaka promjena adrese možda će se morati prijaviti nadležnim tijelima.

Saznajte gdje i kako u državi domaćinu možete prijaviti članove obitelji koji su državljani trećih zemalja:

Odaberite svoju državu

Odaberite svoju državu

Prava zajednička za sve države članice EU-a


* Nacionalna nadležna tijela još nisu dostavila informaciju

U mnogim državama, članovi obitelji morat će stalno uza se imati svoju dozvolu boravka i putovnicu.  Ako ih ostave kod kuće, mogu biti novčano kažnjeni ili privremeno zadržani, ali ne mogu zbog toga biti protjerani.

Saznajte više i o tome kako prijaviti članove obitelji koji su državljani država članica EU-a.

Zakonodavstvo EU
Public consultations
Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
Pomoć i savjetovanje