Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 09/09/2015

living-abroad

Väljastpoolt ELi pärit pereliikmete registreerimine teises ELi liikmesriigis

Esimese kolme kuu jooksul, mil viibite uues elukohariigis, ei saa nõuda, et Teie väljastpoolt ELi pärit pereliikmed taotleksid elamisluba, mis kinnitaks nende õigust asjaomases riigis elada. Mõnes riigis peavad nad siiski teatama oma riiki saabumisest.

Pärast kolme kuu möödumist asjaomases uues elukohariigis peavad Teie väljastpoolt ELi pärit pereliikmed registreerima oma elukoha asjaomaste ametiasutuste juures (tavaliselt kas linnavalitsuses või kohalikus politseijaoskonnas). 

Elamisloa saamiseks on vajalikud järgmised dokumendid:

  • kehtiv pass;
  • Teie kui ELi kodaniku registreerimistunnistus või mõni muu asjaomases riigis elamist kinnitav tõend;
  • perekondlikke sidemeid kinnitav tõend (näiteks abielu- või sünnitunnistus);
  • (laste)laste puhul: et nad on alla 21-aastased või Teie ülalpidamisel;
  • (vana)vanemate puhul: et nad on Teie ülalpidamisel;
  • muude pereliikmete puhul: tõend selle kohta, et nad on Teie ülalpidamisel või selle kohta, et nende tervislik seisund nõuab seda, et peate nende eest isiklikult hoolt kandma;
  • elukaaslaste puhul: tõend selle kohta, et Teil on oma elukaaslasega pikaajaline või püsiv suhe.

Muid dokumente nõuda ei saa.

Ametiasutused peaksid tegema oma otsuse elamisloa andmise või selle andmisest keeldumise kohta 6 kuu jooksul. Kui nad seda ei tee, siis võite võtta ühendust meie abiteenistustega . Mitte mingil juhul ei saa Teie väljastpoolt ELi pärit pereliikmeid riigist välja saata seetõttu, et nende viisa on aegunud, kui nende taotlus on samal ajal menetlemisel.

Kui nende taotlust ei rahuldata, peavad ametiasutused neile esitama otsuse kirjalikult, märkides selles ära otsuse põhjused ning tagajärjed, ning täpsustades seda, kuidas Teie sugulased/partner saavad otsuse edasi kaevata ning millise tähtaja jooksul.

Kui nende taotlus rahuldatakse, väljastatakse elamisluba üldjuhul tasuta. Kui elamisloa puhul on kehtestatud tasu, ei saa see olla suurem kui asjaomase riigi kodanike samalaadsete dokumentide (nt isikutunnistuste) puhul.

Dokumendil peaks olema selgelt märgitud, et see on väljastpoolt ELi liikmesriiki pärit pereliikme elamisluba.

Elamisluba peaks kehtima 5 aastat (või Teie kavandatud viibimise aja, kui see on lühem kui 5 aastat). Ametiasutusi tuleks teavitada kõigist elukoha aadressi muudatustest.

Uurige, kus ja kuidas registreerida oma väljastpoolt ELi pärit pereliikmeid oma asukohariigis:

Valige riik

Valige riik

Ühised õigused kõigis ELi liikmesriikides


* Riigiasutused ei ole veel teavet esitanud

Paljudes riikides peavad Teie pereliikmed kandma oma elamisluba ja passi kogu aeg endaga kaasas.  Kui nad jätavad need koju, võidakse neile määrata trahv või neid ajutiselt kinni pidada, kuid neid ei saa vaid seetõttu riigist välja saata.

Vt ka, kuidas registreerida oma ELi kodanikest pereliikmeid.

ELi õigusaktid
Avalikud arutelud
Vajate nõuandeteenistuse abi?
Küsige abi ja nõuandeid