Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση : 09/09/2015

living-abroad

Εγγραφή μελών οικογένειας-υπηκόων εκτός της ΕΕ, σε άλλη χώρα της ΕΕ

Για τους πρώτους 3 μήνες της διαμονής σας στη νέα σας χώρα, τα μέλη της οικογένειάς σας που δεν είναι υπήκοοι χωρών της ΕΕ, δεν υποχρεούνται να ζητήσουν άδεια διαμονής η οποία επιβεβαιώνει το δικαίωμά τους να διαμένουν στην εν λόγω χώρα - αν και σε ορισμένες χώρες ίσως οφείλουν να δηλώνουν την παρουσία τους κατά την άφιξή τους.

Μετά από διαμονή 3 μηνών στη χώρα υποδοχής, τα μέλη της οικογένειάς σας που δεν είναι υπήκοοι της ΕΕ πρέπει να δηλώσουν τον τόπο κατοικίας στις αρμόδιες αρχές (συνήθως το δημαρχείο ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα). 

Για να λάβουν κάρτα διαμονής, θα χρειαστούν:

  • ισχύον διαβατήριο
  • το δικό σας πιστοποιητικό εγγραφής ως υπηκόου της ΕΕ ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό της διαμονής σας στη χώρα
  • απόδειξη της οικογενειακής τους σχέσης με σας (π.χ. πιστοποιητικό γάμου ή γέννησης)
  • για τα παιδιά και τα εγγόνια, απόδειξη ότι είναι κάτω των 21 ετών ή εξαρτώνται από σας
  • για τους γονείς και παππούδες/γιαγιάδες, απόδειξη ότι εξαρτώνται από σας
  • για άλλα μέλη της οικογένειας, απόδειξη ότι εξαρτώνται από σας ή ότι υπάρχουν σοβαροί λόγοι υγείας που επιβάλλουν να αναλάβετε προσωπικά τη φροντίδα τους
  • για ανύπανδρους συντρόφους, απόδειξη ότι έχετε μακροχρόνια σταθερή σχέση

Δεν επιτρέπεται να ζητηθούν άλλα έγγραφα.

Οι αρχές πρέπει να αποφασίσουν αν θα εκδώσουν ή όχι την κάρτα διαμονής εντός 6 μηνών. Αν δεν το πράξουν, μπορείτε να απευθυνθείτε στις υπηρεσίες παροχής βοήθειας . Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη της οικογένειάς σας που δεν είναι υπήκοοι της ΕΕ δεν μπορούν να απελαθούν αν λήξει η βίζα τους ενόσω εξετάζεται η αίτησή τους για έκδοση κάρτας διαμονής.

Αν η αίτηση απορριφθεί, οι αρχές οφείλουν να κοινοποιήσουν την απόφασή τους εγγράφως, αναφέροντας τους λόγους και τις επιπτώσεις της απόφασης αυτής, και διευκρινίζοντας το πώς, και μέχρι πότε, οι συγγενείς ή ο/η σύντροφός σας μπορούν να ασκήσουν προσφυγή κατά της απόφασης.

Αν η αίτηση των συγγενών σας γίνει δεκτή, η κάρτα διαμονής εκδίδεται στις περισσότερες περιπτώσεις δωρεάν. Αν ζητηθεί αντίτιμο για την έκδοση της κάρτας, αυτό δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το ποσό που καταβάλλουν οι υπήκοοι της συγκεκριμένης χώρας για παρόμοια έγγραφα, όπως το δελτίο ταυτότητας.

Το εκδοθέν έγγραφο πρέπει να αναφέρει σαφώς ότι πρόκειται για κάρτα διαμονής μέλους της οικογένειας υπηκόου της ΕΕ.

Η κάρτα διαμονής πρέπει να ισχύει για 5 χρόνια (ή για τη διάρκεια της διαμονής που έχετε προγραμματίσει, εφόσον είναι μικρότερη). Ίσως χρειαστεί να δηλώνετε στις αρχές κάθε αλλαγή διεύθυνσής σας.

Πού και πώς να εγγραφούν στη χώρα υποδοχής τα μέλη της οικογένειάς σας που δεν είναι υπήκοοι της ΕΕ:

Επιλέξτε χώρα

Επιλέξτε χώρα

Κοινά δικαιώματα σε όλες τις χώρες της ΕΕ


* Πληροφορίες που δεν έχουν ακόμη δώσει οι εθνικές αρχές

Σε πολλές χώρες, τα μέλη της οικογένειάς σας οφείλουν να έχουν πάντα μαζί τους την κάρτα διαμονής και την ταυτότητα/το διαβατήριό τους.  Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να τους επιβληθεί πρόστιμο ή προσωρινή κράτηση, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύουν να απελαθούν μόνο γι' αυτό τον λόγο.

Δείτε επίσης εγγραφή μελών οικογένειας-υπηκόων της ΕΕ.

Νομοθεσία της ΕΕ
Δημόσιες διαβουλεύσεις
Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές