Sti

Opdateret : 09/09/2015

living-abroad

Registrering af dine familiemedlemmer fra lande uden for EU i et andet EU-land

I de første 3 måneder i værtslandet kan familiemedlemmer, som ikke er EU-borgere, ikke blive stillet over for krav om at søge om opholdskort, der bekræfter deres ret til at bo i landet - men i nogle lande skal de muligvis melde deres tilstedeværelse.

Efter 3 måneder i værtslandet skal dine ikke-EU-familiemedlemmer registrere deres bopæl hos de relevante myndigheder (på rådhuset eller den lokale politistation). 

For at få et opholdskort skal de kunne fremvise følgende:

  • et gyldigt pas
  • dit bevis for registrering som EU-borger eller et andet bevis på, at du er bosiddende i landet
  • bevis på jeres familiemæssige tilknytning (f.eks. en vielses- eller dåbsattest)
  • for (børne)børn et bevis på, at de er under 21 eller økonomisk afhængige af dig
  • for (bedste)forældre et bevis på, at de er økonomisk afhængige af dig
  • for andre familemedlemmer et bevis på, at de er økonomisk afhængige af dig, eller at alvorlige sundhedsmæssige årsager kræver, at du tager dig personligt af dem
  • for samlevere et bevis på, at de indgår i et langvarigt eller fast forhold til dig.

Der må ikke stilles krav om andre dokumenter.

Myndighederne skal træffe deres afgørelse om udstedelse af opholdskort inden for 6 måneder. Gør de ikke det, kan du ringe til vores hjælpetjeneste hrvatski Latviešu български Malti Lietuvių français suomi čeština română Ελληνικά español Deutsch Slovenščina Eesti italiano Slovenčina português magyar polski English . Under alle omstændigheder kan dine ikke-EU-familiemedlemmer ikke udvises, hvis deres visum udløber, mens deres ansøgning er under behandling.

Hvis et familiemedlems ansøgning afvises, skal myndighederne give den pågældende den skriftlige afgørelse, der indeholder alle grundene til beslutningen og konsekvenserne heraf og angiver, hvordan din slægtning/partner kan klage samt fristen herfor.

Hvis familiemedlemmets ansøgning accepteres, er udstedelsen af opholdskortet ofte gratis. Hvis der opkræves gebyr, må det ikke være højere, end hvad landets borgere skal betale for lignende dokumenter, f.eks. identitetskort.

Det skal fremgå klart af dokumentet, at indehaveren af opholdskortet er et familiemedlem til en EU-borger.

Opholdskortet skal være gyldigt i 5 år (eller i dit opholds planlagte varighed, hvis kortere). En adresseændring skal muligvis anmeldes til de lokale myndigheder.

Find ud af, hvor og hvordan du registrerer dine familiemedlemmer fra et land uden for EU i værtslandet:

Vælg land

Vælg land

Fælles rettigheder i alle EU-lande


* Myndighederne har endnu ikke afgivet oplysningerne

I mange lande skal dine familiemedlemmer have deres opholdskort og pas på sig hele tiden.  Hvis de lader det ligge hjemme, kan det medføre bødestraf eller midlertidig tilbageholdelse, men de kan ikke udvises af denne grund.

Se, hvordan du registrerer dine EU-familiemedlemmer.

EU-lovgivning
Offentlige høringer
Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?
Få hjælp og rådgivning