Навигационна пътека

Актуализация : 09/09/2015

living-abroad

Регистриране на членове на вашето семейство от страни извън ЕС в друга страна от Съюза

През първите три месеца от техния престой в приемащата страна от членовете на вашето семейство от страни извън ЕС не може да се изисква да кандидатстват за карта за пребиваване, потвърждаваща правото им да живеят там, въпреки че в някои страни може да е необходимо да съобщят за присъствието си след своето пристигане.

След 3 месеца в приемащата страна членовете на вашето семейство от страни извън ЕС трябва да се регистрират пред съответните власти (често това е общината или местното полицейско управление). 

За получаване на карта за пребиваване ще са им необходими:

  • валиден паспорт,
  • вашето удостоверение за регистрация като гражданин на ЕС или някакво друго доказателство за вашето пребиваване в тази страна,
  • доказателство за семейната им връзка с вас (например акт за брак или акт за раждане),
  • за деца и внуци — доказателство, че са на възраст под 21 г. или че са на ваша издръжка,
  • за родители, баби и дядовци — доказателство, че са на ваша издръжка,
  • за други членове на семейството — доказателство, че са на ваша издръжка или че има сериозни, свързани със здравето основания, изискващи вие лично да се грижите за тях,
  • за партньори, които не са сключили брак — доказателство за продължителна или стабилна връзка с вас

Не могат да бъдат изисквани други документи.

Властите трябва да вземат решение дали да издадат карта за пребиваване в рамките на 6 месеца. Ако те не го направят, можете да се свържете с нашите служби за помощ . Във всеки случай членовете на вашето семейство от страни извън ЕС не могат да бъдат експулсирани, ако визата им е изтекла, докато молбата им все още се обработва.

Ако молбата им бъде отхвърлена, властите трябва да им връчат решението писмено, като посочат основанията за него и последиците му, както и да уточнят как вашите роднини/партньор могат да обжалват и в какви срокове.

Ако молбата бъде приета, картата за пребиваване се издава най-често безплатно. Ако има такси, те не могат да превишават таксите, които гражданите на съответната страна заплащат за лични карти или подобни документи.

В картата за пребиваване трябва ясно да се посочва, че става дума за карта за пребиваване на лице, което е член на семейството на гражданин на ЕС.

Картата за пребиваване трябва да е валидна за 5 години (или за периода на вашия планиран престой, ако той е по-кратък от 5 години). Може да се наложи да информирате властите за всяка промяна на адреса си.

Научете къде и как да регистрирате членове на вашето семейство от страни извън ЕС в друга страна от Съюза:

Изберете държава

Изберете държава

Общи права в страните от ЕС


* Националните органи все още не са предоставили информация.

В много страни членовете на вашето семейство ще трябва постоянно да носят със себе си своята карта за пребиваване и паспорт.  Ако ги оставят у дома, могат да бъдат глобени или временно задържани, но не могат да бъдат експулсирани само поради тази причина.

Вижте също как да регистрирате членовете на вашето семейство, които са граждани на ЕС.

Законодателство на ЕС
Обществени консултации
Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
Потърсете помощ и съвети