Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 08/05/2014

Väljastpoolt ELi pärit pereliikmete registreerimine teises ELi liikmesriigis – Eesti

Valige riik

Valige riik

Ühised õigused kõigis ELi liikmesriikides


* Riigiasutused ei ole veel teavet esitanud

Residence card for non-EU family members

Teie pereliikmed, kes ei ole ELi kodanikud, peavad end elanikuna registreerima.

Selleks on neil vaja minna isiklikult mõnda Eesti Vabariigi välisesindusse .

Erandjuhul võib esitada taotluse Kodakondsus- ja Migratsioonibüroole.

Tuleb tasuda riigilõiv ; vajalik on ka värvifoto (mõõtmetega 40 x 50 mm).

Pereliikmetele, kes ei ole ELi kodanikud, elamisloa saamiseks vajalikud dokumendid:

 • abikaasa :
  • isikut tõendav dokument
  • elulookirjeldus
  • abielutunnistus
  • abikaasa Eestis elamisõiguse registreerimise tõend
  • abikaasa seaduslikku sissetulekut tõendavad dokumendid
  • üldise ravikindlustuse tõend (kindlustusleping)
  • taotleja kirjalik selgitus
 • lapsed/lapselapsed :
  • sünnitunnistus
  • lapse isikut tõendav dokument
  • perekonna Eestis elamisõiguse registreerimise tõend
  • kui vanemad on lahutatud, siis teise lapsevanema notariaalselt kinnitatud nõusolek
 • vanemad/vanavanemad :
  • isikut tõendav dokument
  • elulookirjeldus
  • sugulussuhet tõendavad dokumendid
  • tõend selle sugulase seadusliku sissetuleku kohta, kellega asutakse koos elama
  • üldise ravikindlustuse tõend (kindlustusleping)
  • Eestis elamisõiguse registreerimise tõend
  • taotleja kinnitus selle kohta, et tal ei ole võimalik saada vajalikku hoolt ja abi oma alalises elukohas
  • tervisetõend, kui hooldusvajadus tuleneb taotleja tervislikust seisundist
  • selgitus, miks taotleja soovib asuda Eestisse
  • taotleja kinnitus selle kohta, et tema ise ja tema lähisugulane elab alaliselt Eestis
 • Kaugemad pereliikmed (onud, tädid, nende lapsed, venna/õe lapsed jne) ei saa elamisluba taotleda, välja arvatud juhul, kui taotletakse ajutist elamisluba hooldaja poolseks eestkoste teostamiseks .
 • Registreeritud ja registreerimata partnerid ei saa elamisluba taotleda.

Elamisloa kehtivus on erinev - olenevalt asjaoludest kuni 5 aastat.

Täpsustage asjaomasest asutusest: Eesti Vabariigi Politsei- ja Piirivalveamet

Avalikud arutelud
Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?
Küsige riiklikelt haldusasutustelt
Vajate nõuandeteenistuse abi?
Küsige abi ja nõuandeid