Cesta

Aktualizováno : 06/06/2016

Přihlášení rodinných příslušníků ze zemí mimo EU k pobytu v jiné zemi EU – Česká republika

Zvolit zemi

Zvolit zemi

Společná práva ve všech zemích EU


* Orgány členského státu tyto informace doposud neposkytly

Rodinní příslušníci občana EU, kteří nejsou státními příslušníky některé ze zemí EU, mají v České republice povinnost zažádat o povolení k přechodnému pobytu English, přesáhne-li jejich pobyt na území tohoto státu 3 měsíce. Žádost mohou podat na kterémkoli pracovišti Ministerstva vnitra České republiky English.

K žádosti musí předložit:

  • cestovní doklad English
  • doklad stvrzující, že jsou rodinným příslušníkem občana EU English (např. originál nebo ověřený opis rodného listu, oddacího listu, dokumentu stvrzujícího svěření dítěte do péče, dokumentu stvrzujícího uzavření registrovaného partnerství mezi osobami stejného pohlaví apod.
  • 2 fotografie English
  • doklad o uzavřeném cestovním zdravotním pojištění English – není nutné, pokud je účelem pobytu zaměstnání, podnikání nebo jiná výdělečná činnost
  • doklad o zajištění ubytování na území ČR. English

Pokud s vámi (coby s občanem EU, Islandu, Norska, Lichtenštejnska nebo Švýcarska) váš rodinný příslušník ze země mimo EU v České republice nebydlí, vztahují se na něho během pobytu stejné podmínky jako na jiné státní příslušníky nečlenských zemí English.

Osvědčení o registraci pobytu je platné po dobu maximálně 5 let.

Více informací vám poskytne orgán odpovědný za vydávání pobytových karet:

  • Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra English

Po 5 letech nepřetržitého pobytu na území České republiky se mohou rodinní příslušníci občanů EU ucházet o vydání povolení k trvalému pobytu English.

Veřejné konzultace
Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?
Obraťte se přímo na příslušný úřad dané země.
Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
Požádat o poradenství

Požádat o poradenství