Cesta

Přidej na 
	Přidej na Facebook 
  
	Přidej na Twitter
  
	Přidej na google+
  
	Přidej na linkedIn

Doklady a administrativní formality – Česká republika

Aktualizováno : 15/04/2014

Pobytová karta pro rodinné příslušníky ze zemí mimo EU

Česká republika

Residence card for non-EU family members

Rodinní příslušníci občana EU, kteří nejsou státními příslušníky některé ze zemí EU, mají v České republice povinnost zažádat o povolení k přechodnému pobytu, přesáhne-li jejich pobyt na území tohoto státu 3 měsíce. Žádost mohou podat na kterémkoli pracovišti Ministerstva vnitra České republiky.

K žádosti musí předložit:

Rodinný příslušník ze země mimo EU je považován za vyživovanou osobu (občanem EU nebo manželem či manželkou), pokud:

  • není starší 26 let a připravuje na budoucí povolání, NEBO
  • se nemůže připravovat na budoucí povolání ani vykonávat výdělečnou činnost z důvodu nemoci či úrazu, NEBO
  • není schopen vykonávat výdělečnou činnost v důsledku chronického onemocnění.

Pokud s vámi (coby s občanem EU, Islandu, Norska, Lichtenštejnska nebo Švýcarska) váš rodinný příslušník ze země mimo EU v České republice nebydlí, vztahují se na něho během pobytu stejné podmínky jako na jiné státní příslušníky nečlenských zemí.

Osvědčení o registraci pobytu je platné po dobu maximálně 5 let.

Více informací vám poskytne orgán odpovědný za vydávání pobytových karet:

Po 5 letech nepřetržitého pobytu na území České republiky se mohou rodinní příslušníci občanů EU ucházet o vydání povolení k trvalému pobytu.  

Nenašli jste, co jste hledali?

Nenašli jste, co jste hledali?

Nenašli jste informace, které hledáte? Chtěli byste pomoci s řešením nějakého problému?

Poradenství o právech občanů v EU

Na koho se obrátit v případě sporu se státním orgánem