Навигационна пътека

Актуализация : 26/06/2014

Карта за пребиваване за членове на семейството от... – България

Изберете държава

Изберете държава

Общи права в страните от ЕС


* Националните органи все още не са предоставили информация.

Residence card for non-EU family members

Членовете на вашето семейство трябва да се регистрират до 3 месеца след пристигането си.

Ако не са граждани на ЕС, те ще се нуждаят от:

  • валиден паспорт;
  • документ, удостоверяващ, че те са членове на вашето семейство (например удостоверение за брак или за раждане);
  • вашето удостоверение за регистрация като гражданин на ЕС.

Те ще трябва да платят такса за регистрация.

Ще им бъде издадена кара за пребиваване със срок на валидност до 5 години.

За повече информация можете да се обърнете към съответните органи:

Помощ и съвети

Помощ и съвети

Не можете да намерите информацията, която търсите? Имате проблем?

Потърсете съвет за правата си в ЕС

Разрешете проблеми с публичен орган