Navigačný riadok

Zdieľať 
	Zdieľať na Facebook
  
	Pridať na Twitter 
  
	Zdieľať na google+
  
	Zdieľať na linkedIn

Dokumenty a formality

Aktualizované : 14/08/2014

living-abroad

Trvalý pobyt (>5 rokov) rodinných príslušníkov, ktorí nie sú občanmi EÚ

S blížiacim sa koncom piateho roku ich nepretržitého legálneho pobytu by vaši rodinní príslušníci z krajín mimo EÚ mali požiadať orgány o vydanie dokladu o trvalom pobyte.

Tento doklad členské štáty často vydávajú bezplatne (alebo za rovnaký poplatok ako platia občania dotknutého štátu za vydanie dokladu totožnosti).

Doklad o trvalom pobyte by mal byť platný 10 rokov a jeho platnosť sa automaticky obnovuje bez splnenia ďalších podmienok alebo požiadaviek.

Vaši rodinní príslušníci z krajín mimo EÚ musia na účely získania dokladu o trvalom pobyte preukázať (napríklad pomocou platného pobytového preukazu vydaného pred 5 rokmi), že legálne žili v danej krajine počas 5 rokov.

V prípade problémov so získaním dokladu o trvalom pobyte pre svojich rodinných príslušníkov z krajín mimo EÚ môžete zavolať našimporadenským službám.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Máte nevyriešený problém?