Ścieżka nawigacji

Ostatnia aktualizacja : 25/02/2015

living-abroad

Pobyt stały (powyżej pięciu lat) członków rodziny niebędących obywatelami UE

Pod koniec nieprzerwanego, pięcioletniego pobytu członkowie Twojej rodziny pochodzący spoza UE, powinni zwrócić się do odpowiednich władz z wnioskiem o kartę stałego pobytu.

Karta jest często wydawana nieodpłatnie (lub za taką samą opłatą jak dowody tożsamości dla obywateli).

Powinna być ważna przez 10 lat i podlegać automatycznemu odnowieniu bez konieczności spełnienia żadnych warunków lub wymogów.

Ubiegając się o kartę pobytu stałego, muszą oni przedstawić dowód, że mieszkali w danym kraju przez pięć lat - np. ważną kartę pobytu wydaną pięć lat wcześniej.

W razie problemów z uzyskaniem karty pobytu stałego dla członków Twojej rodziny pochodzących spoza UE możesz skorzystać z .

Pomoc i porady

Pomoc i porady

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy