Narzędzia serwisu

Wybór języka

Flaga UE

Ścieżka nawigacji

Menu

Ostatnia aktualizacja : 28/02/2017

Pobyt stały (powyżej pięciu lat) członków rodziny niebędących obywatelami UE

Pod koniec nieprzerwanego, pięcioletniego pobytu członkowie Twojej rodziny pochodzący spoza UE, powinni zwrócić się do odpowiednich władz z wnioskiem o kartę stałego pobytu.

Karta jest często wydawana nieodpłatnie (lub za taką samą opłatą jak dowody tożsamości dla obywateli).

Powinna być ważna przez 10 lat i podlegać automatycznemu odnowieniu bez konieczności spełnienia żadnych warunków lub wymogów.

Ubiegając się o kartę pobytu stałego, muszą oni przedstawić dowód, że mieszkali w danym kraju przez pięć lat – np. ważną kartę pobytu wydaną pięć lat wcześniej.

W razie problemów z uzyskaniem karty pobytu stałego dla członków Twojej rodziny pochodzących spoza UE możesz skorzystać z pomocy.

Potrzebujesz pomocy lub porady?
Skontaktuj się z działem pomocy