Għodod tas-servizz

Selettur tal-lingwa

Il-bandiera tal-UE

Mogħdija tan-navigazzjoni

Menu

Aġġornat : 28/02/2017

Residenza permanenti (>5 snin) għall-membri tal-familja li mhumiex ċittadini tal-UE

Lejn l-aħħar tar-residenza legali ta' ħames snin kontinwi tal-membri tal-familja tiegħek li mhumiex ċittadini tal-UE, dawn iridu japplikaw għand l-awtoritajiet għal karta ta' residenza permanenti.

Dan id-dokument ta' residenza permanenti ta' spiss jinħareġ bla ħlas (jew bl-istess ħlas li jħallsu għall-karti tal-identità ċ-ċittadini tal-pajjiż).

Il-karta għandha tkun valida għal għaxar snin u tiġġedded b'mod awtomatiku bla ebda kundizzjoni jew rekwiżit.

Meta japplikaw għad-dokument ta' residenza permanenti tagħhom, huma għandhom jippreżentaw prova li ilhom jgħixu legalment fil-pajjiż għal 5 snin - pereżempju, dokument ta' residenza validu li jkun inħarġilhom 5 snin ilu.

Jekk tiltaqa' ma problemi biex tingħata dokument ta' residenza permanenti għall-membri ta' familtek li mhumiex mill-UE, tista' ċċempel lis-servizzi ta' għajnuna tagħna.

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?
Sib għajnuna u pariri