Navigācijas ceļš

Atjaunināts : 13/10/2016

living-abroad

Ģimenes locekļu, kam nav ES pilsonības, pastāvīga uzturēšanās (ilgāk par 5 gadiem)

Kad beigām tuvojas 5. gads, kopš jūsu ģimenes locekļi, kuriem nav ES pilsonības, nepārtraukti un legāli uzturas jaunajā mītnes valstī, viņiem vajadzētu lūgt valsts iestādēm, lai tās izdod pastāvīgas uzturēšanās atļauju.

Šo dokumentu parasti izsniedz par velti (vai par tādu pašu maksu kā šīs valsts pilsoņu identifikācijas kartēm).

Šīs kartes derīguma termiņam ir jābūt 10 gadus ilgam, un karti atjauno automātiski bez kādiem papildu noteikumiem vai prasībām.

Lūdzot šo atļauju, jūsu ģimenes locekļiem jāpierāda, ka viņi 5 gadus ir legāli uzturējušies valstī, – piemēram, uzrādot derīgu uzturēšanās atļauju, kas izsniegta pirms 5 gadiem.

Ja jums rodas grūtības iegūt pastāvīgās uzturēšanās atļauju ģimenes locekļiem, kas nav ES pilsoņi, varat vērsties pie palīdzības dienestiem.

ES tiesību akti
Sabiedriskās apspriešanas
Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
Vaicājiet, un mēs dosim padomu.