Navigacijski put

Ažurirano : 13/10/2016

living-abroad

Stalni boravak (više od pet godina) za članove obitelji koji su državljani treće zemlje

Prije isteka pete godine neprekinutog zakonitog boravka članovi vaše obitelji koji su državljani treće zemlje moraju podnijeti zahtjev nadležnim tijelima za izdavanje dozvole za stalni boravak.

Izdavanje dozvole za stalni boravak u pravilu je besplatno (ili se naplaćuje u visini iznosa koji uplaćuju državljani te države za izdavanje osobne iskaznice).

Dozvola bi trebala vrijediti 10 godina i automatski se obnavlja bez ikakvih uvjeta ili zahtjeva

Podnositelji zahtjeva za dozvolu za stalni boravak moraju priložiti dokaze da zadnjih pet godina zakonito borave u predmetnoj državi – na primjer, važeću dozvolu boravka izdanu prije pet godina.

Imate li poteškoća s dobivanjem dozvole za stalni boravak za članove vaše obitelji koji su državljani treće zemlje, obratite se našim službama za pomoć.

Zakonodavstvo EU
Public consultations
Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
Pomoć i savjetovanje