Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 25/02/2015

living-abroad

Pereliikmete, kes ei ole ELi kodanikud, õigus elada alaliselt teises riigis (>5 aastat)

5-aastase katkematu seadusliku elamisperioodi lõpus peaksid teie pereliikmed, kes ei ole ELi kodanikud, taotlema pädevalt ametiasutuselt alalist elamisluba.

Alaline elamisluba väljastatakse sageli tasuta (või sama hinnaga, mis isikutunnitused asjaomase riigi kodanikele).

Elamisluba peab kehtima 10 aastat ning seda pikendatakse automaatselt ilma igasuguste tingimuste või nõueteta.

Alalise elamisloa taotlemisel peavad nad esitama tõendi selle kohta, et on elanud riigis seaduslikult 5 aastat, näiteks 5 aastat tagasi väljastatud kehtiva elamisloa.

Kui teil on probleeme oma pereliikmetele, kes ei ole ELi kodanikud, alalise elamisloa saamisega, siis võite võtta ühendust meie abiteenistustega.

Abi ja nõuanded

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega