Εργαλεία εξυπηρέτησης

Επιλογή γλώσσας

Σημαία της ΕΕ

Διαδρομή πλοήγησης

Μενού

Επικαιροποίηση : 28/02/2017

Μόνιμη διαμονή (>5 χρόνια) μελών της οικογένειάς σας που δεν είναι υπήκοοι χωρών της ΕΕ

Όταν πλησιάζει η ολοκλήρωση του πέμπτου έτους συνεχούς νόμιμης διαμονής σε μια χώρα, τα μέλη της οικογένειάς σας που δεν είναι υπήκοοι χωρών της ΕΕ θα πρέπει να ζητήσουν από τις αρχές την έκδοση κάρτας μόνιμης διαμονής.

Η κάρτα μόνιμης διαμονής εκδίδεται συχνά δωρεάν (ή έναντι ποσού ίσου με αυτό που πρέπει να καταβάλλουν οι υπήκοοι της χώρας για την έκδοση δελτίου ταυτότητας).

Η κάρτα πρέπει να ισχύει για 10 χρόνια και ανανεώνεται αυτόματα άνευ όρων και προϋποθέσεων

Όταν οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση για την έκδοση κάρτας μόνιμης διαμονής, πρέπει να προσκομίζουν απόδειξη της νόμιμης διαμονής τους στη χώρα επί 5 χρόνια - για παράδειγμα, ισχύουσα κάρτα διαμονής που εκδόθηκε πριν πέντε χρόνια.

Αν δυσκολεύεστε να αποκτήσετε κάρτα μόνιμης διαμονής για τα μέλη της οικογένειάς σας που δεν είναι υπήκοοι χωρών της ΕΕ, μπορείτε να απευθυνθείτε στις υπηρεσίες παροχής βοήθειας της ΕΕ.

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές