Nástroje

Výběr jazyka

Vlajka EU

Cesta

Nabídka

Aktualizováno : 28/02/2017

Trvalý pobyt (déle než 5 let) pro rodinné příslušníky původem ze zemí mimo EU

Na konci svého nepřetržitého pětiletého legálního pobytu by si vaši rodinní příslušníci ze zemí mimo EU měli u příslušných úřadů zažádat o vydání karty trvalého pobytu.

Karta trvalého pobytu bývá vystavována zdarma, popř. za poplatek nepřesahující částku, kterou musí občan dané země zaplatit za vydání průkazu totožnosti.

Platnost karty by měla být 10 let a poté se automaticky obnovovat, aniž by držitel musel splnit jakékoli další podmínky.

K žádosti o kartu trvalého pobytu musí vaši rodinní příslušníci předložit doklad o tom, že v zemi pobývají legálně alespoň 5 let (např. platnou pobytovou kartu vydanou před 5 lety).

Narazíte-li při vyřizování trvalého pobytu pro své rodinné příslušníky na problémy, můžete se obrátit na naši asistenční službu.

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
Požádat o poradenství