Navigacijski put

Ažurirano : 19/02/2014

Dokumenti i formalnosti

Sve informacije koje su vam potrebne o dokumentima i formalnostima koje morate ispuniti da biste imali zakonito boravište u drugoj državi članici EU-a:

Public consultations