Navigacijska pot

Posodobitev : 27/01/2017

Stalno prebivališče (po 5 letih) za državljane EU

Državljani EU samodejno pridobijo pravico do stalnega prebivališča v drugi državi EU, če tam zakonito prebivajo neprekinjeno vsaj 5 let.

Tedaj lahko zaprosijo za dovoljenje za stalno prebivanje, ki dokazuje njihovo pravico do stalnega prebivanja v državi, v kateri zdaj živijo, in sicer brez pogojev.

Dovoljenje za stalno prebivanje je drug dokument kot potrdilo o prijavi prebivališča, ki je v nekaterih državah obvezno. Dovoljenje za stalno prebivanje ni obvezno.

Dovoljenje za stalno prebivanje je praktično, kadar urejate stvari na državnih uradih ali opravljate upravne formalnosti. Pristojni organi od vas ne smejo več zahtevati dokazil o zaposlitvi, zadostnih sredstvih za preživljanje, zdravstvenem zavarovanju itd.

Če upravno enoto zaprosite za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje, ga mora izdati čimprej, stroški pa ne smejo biti višji od stroškov za izdajo osebne izkaznice državljanom države vašega prebivanja. Če tega ne stori, se lahko obrnete na našo službo za pomoč.

Dovoljenje naj bi veljalo 10 let in se samodejno podaljšuje (brez pogojev ali zahtev).

Vlogi za izdajo dovoljenja morate priložiti:

  • dokazilo, da v državi zakonito prebivate 5 let. Organi lahko na primer zahtevajo, da predložite veljavno potrdilo o prijavi prebivanja in/ali druga dokazila (na primer pogodbe o zaposlitvi, davčne napovedi, pogodbe o najemu ali račune za javne storitve)

ali

  • dokazilo o prenehanju zaposlitve in o izpolnjevanju pogojev za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje v skrajšanem roku.
Javna posvetovanja
    Potrebujete pomoč podporne službe?
    Pomoč in svetovanje