Navigačný riadok

Aktualizované : 27/01/2017

Trvalý pobyt (>5 rokov) pre občanov EÚ

Ak ako občan EÚ legálne žijete v inej krajine Únie aspoň 5 rokov nepretržite, automaticky v tejto krajine získate právo trvalého pobytu

Po dovŕšení tohto obdobia môžete požiadať o vydanie dokladu o trvalom pobyte. Tento potvrdzuje vaše právo trvalo sa zdržiavať v krajine, v ktorej žijete bez toho, aby ste museli splniť ďalšie podmienky.

Ide o iný doklad, ako je registračné potvrdenie, ktoré je povinné v mnohých štátoch. Doklad o trvalom pobyte nie je povinným dokladom.

Doklad o trvalom pobyte sa vám môže zísť pri styku so správnymi orgánmi alebo pri vybavovaní administratívnych formalít. Orgány od vás viac nemôžu požadovať preukázanie toho, že máte zamestnanie, dostatočné zdroje, nemocenské poistenie atď.

Vašu žiadosť o vydanie dokladu potvrdzujúceho trvalý pobyt musia orgány vybaviť čo najskôr a za jeho vydanie by ste nemali platiť viac ako platia občania dotknutého štátu za vydanie dokladu totožnosti. V prípade problémov so získaním dokladu o trvalom pobyte môžete zavolať našim poradenským službám.

Doklad o trvalom pobyte by mal byť platný 10 rokov a jeho platnosť sa automaticky obnovuje bez splnenia ďalších podmienok alebo požiadaviek.

Na získanie dokladu o trvalom pobyte musíte predložiť:

  • dôkaz o vašom nepretržitom legálnom pobyte v dotknutom štáte počas 5 rokov. Úrady by vás napríklad mohli požiadať o predloženie platného registračného potvrdenia vydaného pri vašom príchode a/alebo iných sprievodných dokumentov (pracovné zmluvy, daňové priznania, nájomné zmluvy alebo účty za energie)

alebo

  • dôkaz, že ste prestali pracovať a splnili ste podmienky na udelenie trvalého pobytu pred uplynutím 5 rokov.
Verejné konzultácie
    Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
    Pomoc a poradenstvo