Cale de navigare

Actualizare : 27/01/2017

Şedere permanentă (peste 5 ani) pentru cetăţenii UE

În calitate de cetăţean european, dobândiţi în mod automat dreptul de şedere permanentă în altă ţară din UE, dacă aţi locuit acolo legal, timp de 5 ani fără întrerupere.

Odată îndeplinită această cerinţă, puteţi solicita un permis de şedere permanentă, care confirmă faptul că aveţi dreptul de a locui în ţara respectivă permanent, fără a îndeplini alte condiţii.

Acesta este diferit de certificatul de înregistrare, care este obligatoriu în multe ţări. Permisul de şedere permanentă este facultativ.

El vă poate fi însă de folos când intraţi în contact cu autorităţile sau când trebuie să îndepliniţi formalităţi administrative. Autorităţile nu vă mai pot cere să dovediţi că aveţi un loc de muncă, resurse suficiente, asigurare medicală etc.

Dacă solicitaţi un permis de şedere permanentă, autorităţile trebuie să vi-l elibereze cât mai curând posibil, contra unei taxe care nu trebuie să depăşească valoarea taxei plătite de cetăţenii ţării respective pentru eliberarea cărţii de identitate. Dacă întâmpinaţi probleme în obţinerea permisului, contactaţi serviciile noastre de asistenţă.

Permisul ar trebui să fie valabil timp de 10 ani şi să se reînnoiască automat, fără alte condiţii sau cerinţe.

Pentru a-l obţine, este nevoie de:

  • dovada că locuiți legal în țara respectivă de cinci ani. De exemplu, autoritățile vă pot cere să prezentați un certificat de înregistrare valid, eliberat când ați intrat pe teritoriul acestui stat membru, și/sau alte documente de sprijin (ex. contracte de muncă, declarație de impunere, contracte de muncă sau facturi la utilități)

sau

  • dovada că aţi încetat munca şi îndepliniţi condiţiile necesare pentru a obţine mai devreme dreptul de şedere permanentă.
Consultaţii publice
    Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?
    Solicitați sprijin și consiliere