Ścieżka nawigacji

Ostatnia aktualizacja : 27/01/2017

Pobyt stały (powyżej pięciu lat) obywateli UE

Jako obywatel UE automatycznie uzyskujesz prawo stałego pobytu w innym kraju UE, jeżeli mieszkałeś w nim legalnie i nieprzerwanie przez co najmniej pięć lat.

Po spełnieniu tych warunków możesz ubiegać się o dokument stałego pobytu, potwierdzający Twoje prawo do zamieszkania w kraju, w którym obecnie przebywasz na stałe. Prawo to nabywasz bezwarunkowo.

Ten dokument różni się od zaświadczenia o rejestracji, które jest obowiązkowe w wielu krajach. Dokument pobytu stałego nie jest obowiązkowy.

Jednakże taki dokument może być przydatny w kontaktach z władzami lub przy załatwianiu formalności administracyjnych. Władze nie będą mogły już wymagać od Ciebie udowodnienia, że masz pracę, wystarczające środki, ubezpieczenie zdrowotne itd.

Jeśli wystąpisz do władz o dokument pobytu stałego, mają obowiązek wydania go w najwcześniejszym możliwym terminie i za opłatą nie większą od ponoszonej przez obywateli danego kraju za wydanie dowodu tożsamości. W razie problemów, możesz skorzystać z naszej pomocy.

Dokument powinien być ważny przez 10 lat i podlegać automatycznemu odnowieniu bez konieczności spełnienia żadnych warunków lub wymogów.

Aby go uzyskać, musisz przedstawić:

  • dowód potwierdzający, że mieszkasz w tym kraju legalnie od pięciu lat. Urząd może na przykład poprosić o przedstawienie ważnego dowodu rejestracji, który został wystawiony w chwili przybycia do tego kraju, lub innych dokumentów (takich jak umowa o pracę, deklaracja podatkowa, umowa wynajmu lub rachunki za energię)

lub

  • dowód, że już nie pracujesz i spełniasz warunki uprawniające do wcześniejszego przyznania prawa pobytu stałego.
Konsultacje publiczne
    Potrzebujesz pomocy lub porady?
    Skontaktuj się z działem pomocy