Kruimelpad

Bijgewerkt : 14/07/2016

living-abroad

Permanent verblijf (meer dan 5 jaar) voor EU-burgers

Als EU-burger heeft u automatisch recht op permanent verblijf in een ander EU-land als u daar de afgelopen 5 jaar ononderbroken legaal gewoond heeft.

U kunt dan een permanent verblijfsdocument aanvragen, een bewijs dat u het recht heeft permanent te wonen in het land waar u nu woont, zonder enige voorwaarden.

Dit verschilt van het bewijs van inschrijving dat in veel landen verplicht is. Het permanent verblijfsdocument is niet verplicht.

Het permanente verblijfsdocument komt van pas wanneer u administratieve formaliteiten moet afhandelen. Daarmee mogen de autoriteiten u niet meer vragen te bewijzen dat u werk heeft, over voldoende middelen beschikt, verzekerd bent e.d.

Als u bij de autoriteiten een permanent verblijfsdocument aanvraagt, moeten zij dit zo snel mogelijk afgeven. Het mag niet méér kosten dan de identiteitskaart van de eigen onderdanen. Krijgt u dat document niet, dan kunt u een beroep doen op onze hulpdienst .

Het document moet 10 jaar geldig zijn en automatisch te vernieuwen zijn. Er mogen geen nieuwe voorwaarden worden gesteld.

Bij de aanvraag moet u de volgende documenten overleggen:

  • een bewijs dat u al 5 jaar legaal in het land woont, bijvoorbeeld uw oorspronkelijk bewijs van inschrijving, als dat nog geldig is, en/of andere documenten (zoals arbeidscontracten, belastingaanslagen, huurcontracten of rekeningen voor nutsvoorzieningen)

of

  • een bewijs dat u gestopt bent met werken en aan de voorwaarden voldoet voor vervroegd permanent verblijf
EU-wetgeving
Openbare raadpleging
Advies van een expert? Wij helpen u op weg.
Vraag hulp of advies