Mogħdija tan-navigazzjoni

Aġġornat : 07/08/2014

living-abroad

Residenza permanenti (>5 snin) għaċ-ċittadini tal-UE

Bħala ċittadin tal-UE, tikseb awtomatikament id-dritt ta' residenza permanenti f'pajjiż ieħor tal-UE jekk għext legalment hemm għal tal-inqas 5 snin in fila.

Tista' tapplika għal dokument ta' residenza permanenti, li jikkonferma drittijietek li tgħix b'mod permanenti fil-pajjiż fejn qed tgħix bħalissa, mingħajr ebda kundizzjonijiet.

Dan hu differenti miċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni li hu obbligatorju f'ħafna pajjiżi. Id-dokument ta' residenza permanenti mhuwiex obbligatorju.

Id-dokument ta' residenza permanenti jista' jiġi utli meta tkun qed tikkomunika mal-awtoritajiet jew għal formalitajiet amministrattivi. Jista' jagħti l-każ li l-awtoritajiet ma jibqgħux jeħtieġuk turi li int impjegat u għandek riżorsi biżżejjed, assikurazzjoni tas-saħħa, eċċ.

Jekk titlob lill-awtoritajiet għal dokument ta' residenza permanenti, dawn għandhom joħorġuhulek malajr kemm jista' jkun u ma għandekx tħallas aktar milli jħallsu ċ-ċittadin tal-pajjiż għal karti tal-identità. Jekk dawn ma jagħmlux dan tista' ċċempel lis-servizzi ta' għajnuna tagħna.

Id-dokument għandu jkun validu għal 10 snin u jiġġedded b'mod awtomatiku mingħajr ebda kundizzjoni jew rekwiżit.

Biex takkwista wieħed, għandek tippreżenta:

  • prova li tkun ilek tgħix fil-pajjiż għal 5 snin, pereżempju ċertifikat ta' reġistrazzjoni validu li jkun inħariġlek meta wasalt

jew

  • prova li ma għadekx taħdem u li tissodisfa l-kundizzjonijiet għal residenza permanenti qabel iż-żmien.
Għajnuna u pariri

Għajnuna u pariri

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Ikseb parir dwar drittijietek fl-UE / Solvi l-problemi ma' awtorità pubblika