Navigācijas ceļš

Atjaunināts : 27/01/2017

ES pilsoņu pastāvīga uzturēšanās citā ES valstī (ilgāk par 5 gadiem)

Ja esat ES pilsonis, jūs automātiski iegūstat tiesības pastāvīgi dzīvot citā ES dalībvalstī, kad esat tur bez pārtraukuma likumīgi nodzīvojis vismaz 5 gadus.

Tad varat lūgt, lai jums izsniedz pastāvīgas uzturēšanās dokumentu, kas apliecina jūsu tiesības dzīvot valstī, kur pašlaik dzīvojat, pastāvīgi un bez kādiem papildu noteikumiem.

Runa ir par dokumentu, kas nav tas pats, kas reģistrācijas apliecība, kura daudzās valstīs ir obligāta. Dokuments, kas apliecina tiesības pastāvīgi dzīvot, nav obligāts.

Šāds pastāvīgu dzīvi apliecinošs dokuments var jums noderēt iestādēs vai kārtojot administratīvas formalitātes. Tas nozīmē, ka varasiestādes vairs nevar jums prasīt, lai pierādāt, ka jums ir darbs, pietiekami līdzekļi, veselības apdrošināšana u.t.t.

Iestādēm ir pienākums pēc jūsu pieprasījuma izsniegt šo dokumentu pēc iespējas ātrāk, un maksa nedrīkst būt lielāka par to, ko šīs valsts pilsoņi maksā par personas apliecības saņemšanu. Ja iestādes tā nerīkojas, varat sazināties ar mūsu palīdzības dienestiem.

Atļaujai jābūt derīgai 10 gadus, un to automātiski atjauno bez papildu nosacījumiem un prasībām.

Lai to saņemtu, jums jāiesniedz:

  • pierādījums, ka attiecīgajā valstī esat nodzīvojis vismaz 5 gadus. Iestādes var jums likt uzrādīt, piemēram, derīgu reģistrācijas apliecību, kas izsniegta, kad ieradāties šajā valstī, un/vai citus apliecinošus dokumentus (piemēram, darba līgumus, nodokļu deklarācijas, īres līgumus vai rēķinus par komunālajiem maksājumiem),

vai

  • pierādījums, ka esat pārtraucis darbu un atbilstat nosacījumiem, lai tiesības pastāvīgi dzīvot šajā valstī varētu iegūt ātrāk (pirms parastā termiņa).
Sabiedriskās apspriešanas
    Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
    Vaicājiet, un mēs dosim padomu.